شیشه های کوچک و بزرگ را چگونه بسته بندی کنیم؟ سعی کنید شیشه های در ابعاد مختلف را با هم بسته بندی نکنید. شیشه هم اندازه را با هم بسته بندی کنید. برای بسته بندی شیشه ها، بهتر است. لابه لای شیشه از ضربه گیر استفاده کنید. اگر ضربه گیر در دسترس نبود می توانید از روزنامه یا کاغذ استفاده کنید. چسب را مستقیم به شیشه ها نزنید. زیرا ممکن است جای چسب روی شیشه باقی بماند. سعی کنید روی شیشه ها را با ضربه *** بپوشانید و سپس چسب بزنید. آیا لازم است وسایل داخل کمد و دراور را خالی کنیم؟ حتما وسایل داخل کمدها را خالی کنید. زیرا در هنگام جابجایی به بدنه کمد و دراورها فشار می آید و باعث می شود محل اتصال پیچ و مهره شل شود. نکته دوم اینکه این وسایل به خودی خود سنگین هستند و بهتر است آنها را خالی کنید. با کتاب چکار کنیم؟ برای بسته بندی کتاب، استفاده از کارتن های کوچک بهترین گزینه می باشد. زیرا باعث می شود به راحتی حمل شوند و در هنگام چیدمان، شما می توانید به راحتی آنها را جابجا کنید و در مکان خود قرار دهید. کارتن کتاب باید محکم باشد تا هنگام حمل پاره نشود، بهتر است از کارتن پنج لایه استفاده کنید. Chelseabar.ir