اگر قصد سفر به [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] و یا [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] را دارید قبل از سفر حتما این قوانین را بخوانید تا در آنجا با مشکل مواجه نشوید شاید این قوانین عجیب در هیچ یک از کشورهای دیگر دنیا نباشد .در ادامه با این قوانین در [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] و [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] آشنا میشویم