* یکی از سرگرمی ها در طول ، [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]بازدید و خرید از پاساژهای بزرگ و مدرن دبی می باشد. ما لیستی از این مراکز خرید را برای شما آماده کرده ایم تا به راحتی بتوانید برای زمان خود برنامه ریزی نماییددر ادامه با این مراکز خرید در [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] آشنا می شویم