سایز بندی ها را بدانید. البته این سایز بندی ها کلی بوده و از شرکتی به شرکت دیگر متفاوت هستند و همچنین ممکن است میزان رشد نوزاد شما با نوزادی دیگر متفاوت باشد. سن و سایز نوزاد تازه متولد شده 0-3 ماه 3 ماهه 3-6 ماه 6 ماهه 6-9 ماه 9 ماهه 9-12 ماه 1 ساله 12-24 ماه 2 ساله 25-36 ماه 3 ساله 36-48 ماه برخی نکات کلی که هنگام خرید لباس نوزاد باید به آن ها توجه نمایید: در خرید زیاده روی نکنید. چرا که نوزاد به سرعت رشد میکند و تغییر سایز میدهد. پس به اندازه نیاز برای نوزاد لباس بخرید. از آنجایی که نوزاد پوست حساسی دارد، سعی کنید لباس های نرم و لطیف خریداری نمایید. مانند لباس های تمام نخ یا لباس با الیاف طبیعی. لباس ها را کمی بزرگتر بخرید ! زیرا نوزاد به سرعت رشد میکند و به این ترتیب لباس ها مدت زمان بیشتری قابل استفاده خواهند بود. لباسی بخرید که بتوانید پوشک نوزاد را به راحتی تعویض نمایید. اکثر لباس های نوزادی دکمه هایی در پایین یا بالای لباس دارند که به راحتی میتوانید با استفاده از آن ها پوشک نوزاد را تعویض نمایید. پس از خریدن لباس های و مدل های پیچیده و غیرمعمول خودداری نمایید.