استانداردهای خانواده ISO 14000 شامل استانداردهای بین*المللی در رابطه با سیستم*های زیست محیطی می*باشد. این استانداردها در سال 1996 میلادی توسط کمیته فنی 207 سازمان ایزو به وجود آمدند. یک سیستم مدیریت زیست محیطی می*تواند به عنوان بخشی از سیستم*های جامع مدیریت به حساب آید. این سیستم*ها شامل ساختار سازمانی، فعالیتهای طرح*ریزی، تعریف مسئولیت*ها، تعیین روش*ها و فرآیندها و همچنین در اختیارگیری منابع لازم برای تهیه، اجرا، بازنگری و حفظ خط مشی زیست محیطی سازمان است.سیستم مدیریت زیست بر مبنای ISO 14001 به عنوان یک الگوی اجرایی توسط مرجع صدور گواهینامه (CB) مورد ارزیابی قرار می*گیرد.فواید استقرار سیستم مدیریت محیط زیست -اهمیت دادن به جنبه*های زیست محیطی در تولید و یا ارائه خدمات -یکپارچه کردن سیستم*های مدیریتی و بهبمود روش*های مدیریت -به حداقل رساندن موانع غیر تعرفه*ای تجاری و تسهیل تجارت بین*الملل با توجه به بها دادن بیشتر به محیط زیست در سازمان*ها -جلب مشتریان بیشتر و افزایش سهم بازار در سطح بین*المللی -استفاده بهینه از منابع طبیعی -رعایت قوانین ملی زیست محیطی -حفاظت از محیط زیست و توجه به علائق جامعه در این ارتباطredirect.php?a=[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]