پرونده های حقوقی و کیفری با موضوع املاک با توجه به منشاء که می تواند ارث ، قرارداد و غیره باشد بسیار متنوع و فراوان است که به نمونه ای از آنها اشاره می شود:* خلع ید* مطالبه خسارت* فروش ملک مشاعی(تقاضای دستور فروش از دادگاه)* تقسیم ترکه اموال منقول* تفکیک و افراز* الزام به فک رهن* الزام به تنظیم سند رسمی* تحویل مبیع* پرونده های مرتبط با سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت* تخلیه مسکونی* تخلیه تجاری به لحاظ انقضای مدت* تخلیه به دلیل تغییر شغل* تخلیه به دلیل انتقال به غیر* تخلیه به دلیل نیاز شخصی* تخلیه به دلیل تعدی و تفریط* تخلیه به دلیل نوسازی* پرونده های مرتبط با آپارتمان نشینی* پرونده های مرتبط با قراردادهای مشارکت در ساخت* اعتراض به کمیسیون ماده صد شهرداری* رفع مزاحمت و ممانعت از حق* رفع تصرف عدوانیبا ما تماس بگیرید برای رسیدن به حقوقتان ما در کنار شما هستیم44033677 - 44963487- [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]