وظایف اداره کل مالکیت صنعتی :الف) ثبت علائم تجارتی، نشانه های جغرافیایی، اختراعات، نام تجاری،طرح ها و اشکال و مدلهای صنعتی و نمونه های اشیا مصرفی و دیگر مصادیق مالکیت صنعتی که نیازمند ثبت می باشد و ثبت تغییرات بعدی آنهاب)اجرای معاهدات و کنوانسیونهای مرتبط با موضوعات مندرج در بند فوق که دولت جمهوری اسلامی ایران آنها را پذیرفته و به آنها ملحق شده و یا خواهد شد.گواهینامه ثبت اختراع را صرفأ مدیر کل مالکیت صنعتی امضا می نماید.[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]