الف)انجام امور مالیاتی و تشکیل پرونده دارایی ب)اخذ کد اقتصادیج)پلمپ دفاتر تجارتیالف)انجام امور مالیاتی و تشکیل پرونده داراییکلیه شرکت ها و اشخاص حقوقی مکلفند پس از تاسیس شرکت با مراجعه به اداره امور مالیاتی اقدامات لازم را انجام دهند و مالیات دو در هزار حق تمبر خود را پرداخت کنند.همچنین شرکت هایی که سرمایه خود را افزایش می دهند می بایست در هنگام ثبت صورتجلسه افزایش سرمایه اقدام به ابطال تمبر جهت پرداخت مالیات دو در هزار شرکت نمایند. در غیر این صورت از تسهیلات،مزایا و معافیت های قانونی که برای آن ها در نظر گرفته شده محروم خواهند شد و ضمناَ مشمول جرایم مالیاتی خواهند شد. اشخاص حقوقی از لحاظ مقررات مالیاتی به شرح ذیل طبقه بندی می شوند:1)شرکت هایی که صد در صد سرمایه ی آن ها متعلق به بخش خصوصی است(سهامی-غیر سهامی-تعاونی)2) شرکت هایی که صد در صد سرمایه ی آن ها متعلق به شهرداری ها، دولت یا موًسسات و شرکت های دولتی است.3) شرکت هایی که قسمتی از سرمایه ی آن ها متعلق به شهرداری ها،دولت یا موًسسات و شرکت های دولتی است.4)اشخاص حقوقی ایرانی غیر تجاری که به منظور تقسیم سود بین شرکا تشکیل نشده اند لیکن دارای فعالیت های انتفاعی هستند.5)شرکت های اشخاص حقوقی خارجی شعب یا نمایندگان آن ها در ایران.اشخاص حقوقی نامبرده که اقدام به تشکیل پرونده مالیاتی ننمایند در برابر ضوابط و قوانین سازمان امور مالیاتی کشور ،علی الراس شناخته می شوند.اشخاص حقوقی باید هنگام پرداخت یا تخصیص حقوق مالیات متعلق را طبق مقررات ماده ی 85 این قانون محاسبه و کسر و ظرف سی روز ضمن ارایه ی لیست حقوق بگیران به اداره ی امور مالیاتی محل پرداخت نموده و در ماه های بعد فقط تغییرات را اعلام نمایند.مدارک مورد نیاز جهت تسلیم به اداره امور مالیاتی عبارتند از:1-اصل و کپی مدارک شناسایی اعضای شرکت2-کپی برابر اصل کلیه مدارک شناسایی اعضای شرکت3-تقاضانامه-شرکتنامه-روزنامه رسمی4-اصل و کپی کلیه مدارک شرکت نظیر اساسنامه و اظهارنامه5-گواهی امضای افراد و صاحب امضای شرکت6-اجاره نامه یا سند مالکیت دفتر شرکت به نام شرکت7-گواهی امضای افراد و صاحب امضای شرکت8-مهر شرکت9-فیش واریزی دو در هزار سرمایه ابتدایی شرکت10-فیش آب و برق و گاز و تلفن دفتر شرکتشایان ذکر است، متقاضیان محترم می توانند در تمامی مراحل تشکیل پرونده دارایی خود از کارشناسان ما در کارا ثبت کمک بگیرید.ج)اخذ کد اقتصادیمنظور از کد اقتصادی شناسه 12ی رقمی است تا برای شناسایی شرکت در واحد مالیاتی مربوط به خود از آن استفاده شود. از طریق ثبت کد اقتصادی بر روی فاکتورهای خرید و فروش ،محاسبه ی مالیات و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی توسط سازمان مالیات کشور به راحتی صورت می گیرد و بدین شکل زمینه ی حمایت از فعالان اقتصادی محقق می گردد .هر شرکت و یا موسسه پس از ثبت شرکت و از تاریخ ثبت آن به مدت 2 ماه زمان دارد تا با مراجعه به اداره ی دارایی مستقر در محدوده ی فعالیت خود،نسبت به تشکیل پرونده ی مالیاتی و اخذ کد اقتصادی اقدام نماید.الف)مدارک درخواست کد اقتصادی(برای اشخاص حقیقی):1-درخواست کتبی شخص2-فتوکپی پروانه کسب3-فتوکپی کامل صفحات شناسنامه4-فیش پرداختی مبلغ 10000 ریال به حساب 523 خزانه نزدیکی از شعب بانک ملی5-تکمیل فرم اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی6-عکس 2 در 3 متقاضی(سه قطعه)7-فتوکپی کارت اقتصادی قبلی یا فیش کامپیوتری (در صورتی که قبلاَ کارت دریافت نموده باشد)ب)مدارک درخواست کد اقتصادی(برای اشخاص حقوقی): 1-درخواست کتبی شرکت2-فتوکپی شناسنامه از کلیه صفحات3-روزنامه رسمی که آگهی تاسیس شرکت در آن درج شده است.4-فیش پرداختی مبلغ 10000 ریال به حساب 523 خزانه نزدیکی از شعب بانک ملی ایران بابت صدور شماره اقتصادی5-تنظیم فرم اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی(بشرح نمونه)6-فتوکپی کارت اقتصادی قبلی یا فیش کامپیوتریج)پلمپ دفاتر تجارتی:قانونگذار اهمیت مخصوصی برای دفاتر تجارتی قائل شده و بین تجار دفاتر تجارتی سندیت دارند.برای جلوگیری از تقلب و وارد کردن بعضی از اقلام به تاریخ های بعد تشریفاتی پیش بینی شده است که حتی المقدور تجار نتوانند بعداَ ارقامی را در دفاتر خود وارد کنند.ماده 11 قانون تجارت مقرر می دارد:"دفاتر مذکور در ماده 6 به استثناء دفتر کپیه قبل از آنکه در آن چیزی نوشته شده باشد توسط نماینده اداره ثبت(که مطابق نظامنامه وزارت عدلیه معین می شود)امضاء خواهد شد.برای دفتر کپیه امضای مزبور لازم نیست ولی باید اوراق آن دارای نمره ترتیبی باشد.در موقع تجدید سالیانه هر دفتر مقررات این ماده رعایت خواهد شد.حق امضاء از قرار هر صد صفحه با کسور آن دو ریال و بعلاوه مشمول ماده 135 قانون ثبت اسناد است".طبق ماده 12 قانون تجارت:"دفتری که برای امضاء به متصدی امضاء تسلیم می شود باید دارای نمره ترتیبی و قیطان کشیده باشد و متصدی امضاء مکلف است صفحات دفتر را شمرده در صفحه اول و آخر هر دفتر مجموع عدد صفحات آن را با تصریح به اسم و رسم صاحب دفتر نوشته با قید تاریخ امضاء و دو طرف قیطان را با مهر سربی که وزارت عدلیه برای این مقصود تهیه می نماید منگنه کند.لازم است کلیه اعداد حتی تاریخ با تمام حروف نوشته شود".طبق نظامنامه مصوب 13 اردیبهشت ماه 1311 متصدی امضاء دفاتر تجارتی در تهران نماینده اداره کل ثبت اسناد در محل ثبت در دایره ثبت شرکت ها و علایم تجارتی و اختراعات می باشد.در ولایات امضاء پلمپ دفاتر به عهده نماینده ای است که اداره ثبت محل تعیین می کند و در صورتی که اداره ثبت تاسیس نشده باشد انجام وظیفه که به موجب ماده 11 قانون تجارت مقرر است با رعایت ترتیب به عهده رییس محکمه ابتدایی یا امین صلح خواهد بود که در این مورد به سمت نمایندگی اداره ثبت محل اقدام می نماید.با توجه به مواد 2،3 و 19 "ضوابط ثبت شرکت ها،مالکیت های صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران"مصوب 4/2/1374،پلمپ دفاتر تجارتی اشخاص حقیقی و حقوقی طبق دستورالعمل سازمان هر منطقه در واحد ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی که توسط سازمان هر منطقه تاسیس می شود صورت می گیرد و پس از امضای نماینده واحد ثبتی،به مهر واحد مذکور ممهور خواهد شد.[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]