شیار برای جریان مایع خنک کنندهسطح صاف برای ثابت کردن مته*دیواره داخلی و دنباله مته را برای اطمینان از جریان راحت مایع خنک کننده کاملاً تمیز کنید.* ابتدا پین را وارد سوراخ انتهای مته کنید. سپس مته را داخل اسپندل دریل مگنت به صورتی که سطوح صاف روی مته مقابل دو پیچ نگهدارنده روی اسپندل قرار گیرد، وارد کنید و سپس دو پیچ را با آلن شماره mm 4 سفت کنید.لینک منبع:در مورد مته گردبر دریل مگنت بیشتر بدانیم magnetdrillredirect.php?a=magnetdrill.com/