علامت تجاری از طریق حصول اطمینان از حقوق انحصاری برای شناختن کالاها و خدمات یا اجازه دادن به دیگران مبنی بر استفاده از آن در صورت پرداخت مبلغ، صاحب اثر را محافظت می*کند. مدت زمان این حفاظت متفاوت است ولی آرم تجاری قابلیت تمدید شدن نامحدود توسط پرداخت مبلغ مربوطه را دارد. محافظت آرم تجاری توسط مراجع قانونی که در اکثر نظام*ها اجازه متوقف کردن تخلف در این زمینه را دارند، تایید می*شود. از دیدگاه وسیع*تر، علائم تجاری با رسمیت بخشیدن و دادن سود اقتصادی به صاحبان آنها، در سطح جهانی سرمایه*گذاری می*کنند و این ابتکار را ترویج می*دهند. حفاظت علائم تجاری همچنین مانع تلاش*های رقبای غیرمنصف، مثل متقلبان،* برای استفاده از علائم مشخص به منظور فروش محصولات و ارائه خدمات نامرغوب یا متفاوت می*شوند. این نظام، آگاهی و امکان سرمایه*گذاری جهت تولید و فروش کالاها و خدمات را در منصفانه*ترین شرایط ممکن به مردم می*دهد و از این راه تجارت بین*المللی را تسهیل می*کند.redirect.php?a=[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]