نانوذرات، به دليل اندازه كوچك و سطح زياد، واكنش پذيري بسيار زيادي از خود نشان مي دهند. این خصوصیت باعث تولید ذرات نانو به اشكال پودر، اسپري و پوشش شده است كه كاربرد هاي زيادي در بخش*هاي مختلف از جمله صنایع اتومبيل، راكت هاي تنيس، عينك هاي آفتابي ضدخش، پارچه هاي ضد لك، پنجره هاي خود تميزكن و صفحات خورشيدي و غیره دارد.در مقياس نانو، خصوصيات مواد دستخوش تغييرات بسياري مي شود .به تبع اين تغييرات، پيش بيني، شناسايي، ارزيابي و كنترل ريسك هاي بهداشتي، ايمني و زيست محيطي ناشي از نانومواد نيز با چالش مواجه مي شود. از مشكلات کاربرد نانو می توان تاثیرات سميت نانو ذرات و تماس شغلي را نام برد.تماس با تركيبات نانو به احتمال زياد از طريق استنشاق و احتمالاً از طريق پوست يا گوارش انجام مي شود. مطالعات زيادي نشان داده است كه ذرات نانو قادرند از ريه ها به داخل جريان خون عبوركرده و در ساير ارگان هاي بدن انتشار يابند. مطالعات روي چندين نوع از حيوانات، حاكي از آن است كه تماس با تركيبات نانو می*تواند موجب تغييرات پاتولوژيكي ريه از جمله سر طان*ها، التهاب، فيبروز و مشكلات تنفسي شود .خطر ديگر ، ناشي از حريق يا انفجار حاصل از فعاليت كاتاليستي مواد نانو مي باشد ولي تاكنون كنترل خطرات انفجار يا حريق ثبت نشده است.هر چند توليد ذرات نانو به طور خاصي در سيستم هاي بسته انجام می*شود، اما خطر تماس با آنها به انواع كنترل*هاي موجود در محل بستگي دارد.افرادي كه در زمينه تجارت مواد نانو شاغل هستند يا فعاليت هايي مرتبط، با ريسك بالاي تماس با ذرات نانو روبرو هستند. فعالیت هایی شامل حمل ونقل، نظافت، نگهداري روتين وسايل، مرتب كردن، ذخيره داخل مخازن وتوزيع كننده*ها، همچنين مصرف كنندگان مي باشند.تحقيق اوليه در مورد مفاهيم و معاني ايمني و بهداشت شغلي نانوتكنولوژي نشان مي دهد كه اين تكنولوژي نيازمند توجه و تحقيق بيشتري دارد بويژه وجود نانوذرات در آلاينده هاي هواي محيط كار كه مي تواند سلامتي كارگران را تحت الشعاع قرار دهد.استانداردهاي ايمني و كيفي از مهمترين زيرساخت*هاي تجاري*سازي محصولات فناوري نانو هستند که با رعایت آنها به عنوان مثال می*توان در بخش كشاورزي، به نتايج مطلوبي از جمله تضمين امنيت غذايي و توسعه كشاورزي پايدار و سازگار با محيط زيست دست يافت .اگرچه هنوز استانداردها و راهنماهاي ويژه اي براي ارزيابي و كنترل ريسك هاي مذكور وجود ندارد، ليكن تحقيقات اوليه نشان مي دهند روش هاي كنترلي مورد استفاده براي آزمايشگاه ها يا كنترل آئروسل ها، براي كنترل ريسك هاي بهداشتي و ايمني نانومواد موثر خواهند بود.redirect.php?a=[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]