انسان*های ایده*پرداز بسیار زیاد است و ذهن انسان طوری طراحی شده که مدام ایده*پردازی می*کند. در بسیاری موارد نیز مشاهده می*کنیم که برخی مشکلاتی که در جامعه وجود دارد، با ایده*هایی کوچک حل می*شوند و تنها لازم است چرخه ایده تا عمل تکمیل شود . . .redirect.php?a=[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]