خانم ها در اثر زایمان زیبایی اندام و در بشتر مواقع زیبایی شکم خود را از دست می دهند که آنها مجبورند برای بدست آوردن زیبایی سابق جراحی زیبایی شکم و پهلو انجام دهند . جراحی زیبایی شکم عوامل دیگری نظیر فعالیت کم , استفاده از غذاهای پرچرب , عوامل ارثی و عوامل دیگر که باعث بزرگی و بدفرمی شکم خواهد شد .در این صورت چربی در ناحیه شک و پهلو تجمع پیدا می کند و فرد برای از بین بردن آن باید جراحی زیبایی شکم و پهلو انجام دهد . برای از بین بردن بزرگی شکم بیماران به دو گروه تقسیم می شوند : 1- افرادی که دارای بزرگی شک و پهلو می باشند که این دسته از بیماران لیپوساکشن و یا لیپولیزر باید انجام دهند . 2- بیمارانی که در اثر بزرگی شکم ترک های زیادی روی پوست آنان ایجاد شده است و عضلات جداره شکم آنا شل می باشد که باید جراحی زیبایی شکم و پهلو (ابدومینوپلاستی) انجام دهند . در جراحی زیبایی شکم و پهلو که برشی در ناحیه شک زده خواهد شد که رد این روش تا ناحیه زیر جناغ سینه برش زده خواهد شد . در این روش با بلند کردن پوست تا ناحیه جناغ سینه جراح زیبایی می تواند مشکل شلی و فاصله گرفتن عضلات شکم را از بین ببرد که این شلی در اکثر موارد در اثر زایمان بوجود آمده است را حل کند.و با سفت کردن عضلات وضعیت بیمار را به وضعیت قبل از زایمان برگرداند . در ادامه با جراحی زیبایی شکم و پهلو پوست کشیده خواهد شد و قسمت های اضافه برداشته می شود و بقیه پوست در قسمت زیرین بخیه می خورد . در جراحی زیبایی شکم چه مقذار پوست برداشته خواهد شد؟ مقدار پوستی که در جراحی زیبایی شکم برداشته می شود بستگی به میزانت افتادگی شکم و شلی شکم دارد و در افراد مختلف متفاوت می باشد .اما ناحیه زیر ناف تمام پوست و چربی برداشته خواهد شد و تمام ترک های زیر ناف برداشته می شود .