سلام من ساکن بابلسر هستم چند بار ب روستای سنگچی اومدم البته با دوستم اومدم این سری خودم میخوام بیام راهنماییم میکنین چطوری بیام؟ماشین ندارم