بازنشستگی در واقع مرحله ای از زندگی کارکنان است که دیگر ضرورتی ندارد تا کار و فعالیت کنند، لذا می توانند در خانه بمانند و به کارهایی مثل ورزش یا فعالیتهای مورد علاقه خود که در چارچوب درآمد و منابعی که در اختیار دارند انجام دهند.بازنشستگی نیز مانند دوره های قبلی زندگی دارای استرس خاص خود می باشد. هر چند همه مشاغل به نوعی دارای بازنشستگی هستند اما آنچه امروزه به عنوان بازنشستگی مطرح است، دوره پایان یافتن استخدام در سازمانهای دولتی و رسمی است. نکته دیگر اینکه در تمام دنیا بازنشستگی امری ضروری و حیاتی برای بشر و پر از اضطراب، نگرانی، فشار تلقی می گردد و کارشناسان مختلف این پدیده را از منظرهای مختلف پزشکی، بهداشتی، روان شناسی، جامعه شناسی، اشتغال مورد بررسی قرار می دهند.تخمین میزان نقدینگی مورد نیاز در زمان بازنشستگیآمار بدست آمده، نشان می*دهد که در دوران بازنشستگی حداقل به ٪70 تا ٪80 درآمد زمان قبل از بازنشستگی خود نیاز دارید تا قادر به حفظ روند عادی زندگی خود باشید. البته به تناسب اهدافی که برای دوران بازنشستگی خود دارید ممکن است به میزان درآمد کمتر و یا بیشتری نیاز داشته باشید. ممکن است در دوران بازنشستگی دارای هزینه*های کمتری باشید.بطور مثال: بحای دو اتومبیل از یک اتومبیل استفاده کنید تا هزینه*های رفت و آمد شما کاهش یابد، و از همه مهم*تر اینکه در دوران بازنشستگی دیگر نیازی به پس انداز کردن برای دوران بازنشستگی ندارید! از سوی دیگر دوران بازنشستگی ممکن است پرهزینه نیز باشد اگر درصورتیکه قصد سفرهای پرهزینه و پرکردن زمانهای فراغت خود را با تفریحات گران داشته باشید.دغدغۀ بازنشستگان:یکی از مهمترین دغدغه*ها و مشغولیّت ذهنی آنها مسائل اقتصادی است. آن*ها به دلیل کهولت سن، توانایی انجام کار را ندارند، در نتیجه بزرگترین منبع در آمد خود را از دست می*دهند. حقوق بازنشستگی که از پیامدهای رفاهی دولت است به قدری کم بوده* که از این اضطراب و تحیّر نمی*کاهد.اتفاقات خاص و تأثیر آنها در نیازهای زمان بازنشستگیمتخصصان برنامه ریزی بازنشستگی و برنامه ریزی مالی توجه شما را به این نکته جلب می*کنند که «هزینه*های نگداریهای خاص و هزینه*های مراقبت*های خاص پزشکی در دوران سالمندی به معنی نیاز به نقدینگی بیشتر در دوران بازنشستگی است.» موارد زیراتفاقاتی هستند که می*توانند تأثیر بزرگی در برنامه ریزی بازنشستگی شما بگذارد.* ازکار افتادگی* مراقبتهای خاص دوران سالخوردگی* بیماریهای خاص و مراقبتهای ویژه پزشکی* فوت یکی از اعضای اصلی خانواده و تأثیر آن در درآمد و منابع مالی خانوادههر یک از اتفاقات فوق اگر پیش از زمان بازنشستگی اتفاق افتند، می*توانند اثر بزرگی در روند تکمیل و حصول به اهداف مورد نظر داشته باشد و اگر در زمان بازنشستگی اتفاق افتند، نقدینگی مورد نیاز زمان بازنشستگی را بسرعت مصرف کرده و فرد را در محدودیت مالی بزرگی در آینده دور یا نزدیک قرار می*دهد.برای تامین هزینه*های فوق باید تدابیر خاصی اتخاذ گردد تا در زمان وقوع این موارد، هزینه*های آن بر روند برنامه بازنشستگی حداقل تأثیر منفی را بگذارد. انتخاب یک بیمه مناسب که برای موارد فوق طراحی شده*است، به تامین این هزینه*ها کمک خواهد کرد.هدف از ارائه بیمه عمر و بازنشستگیبررسی وضعیت مالی اکثر صندوق های بازنشستگی نشان دهنده این واقعیت است که میزان پرداختی این نوع صندوق ها در دوران بازنشستگی حتی کفایت لازم برای یک زندگی متوسط را نیز ندارد. با توجه به اینکه عده کثیری از افراد جامعه با این مشکل مواجه هستند طراحی بیمه نامه ای با تشکیل سرمایه می تواند تامین کننده سرمایه ای یکجا بوده و تاثیر مهمی درافزایش قدرت خرید افراد در آینده داشته باشد.سرمایه تشکیل شده در این بیمه نامه علاوه بر پشتوانه مالی در دوران بازنشستگی می تواند برای تامین مواردی از قبیل: تهیه مسکن، هزینه های درمانی، هزینه های تحصیل فرزندان و ... مورد استفاده قرار گیرد.این یبمه نامه همچون سایر بیمه های عمر پاسارگاد شامل پوشش بیماری های خاص، از کارافتادگی، بیمه فوت، بیمه حادثه، پوشش حادثه، دریافت وام و ... می شود.مبلغ حق بیمهشما با هر شرایط اقتصادی می توانید از سرمایه گذاری عمر و تامین آتیه برخوردار شوید.* این مبلغ بین حداقل 200.000 ریال و حداکثر 3.334.000 ریال ماهیانه می تواند باشد.انعطاف در پرداخت حق بیمه* هااز مهمترین ویژگیهای بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری قابل انعطاف بودن آن است که شرایط آن با توجه به توان مالی شما قابل پرداخت است. شما می*توانید حق بیمه*های خود را در طول مدت بیمه افزایش یا کاهش دهید.نحوه پرداختحق بیمه بنا به تقاضای بیمه گذار می تواند به اقساط شش ماهه،سه ماهه، سالانه و یا ماهانه تقسیط گردد.الگوی پرداخت حق بیمه*ها بر اساس علاقه مندی خود می*توانید دو روش را برای پرداخت حق بیمه*های خود انتخاب کنید:1) حق بیمه ثابت: در طول مدت بیمه مبلغ ثابتی را به عنوان حق بیمه در هر نوبت می*پردازید.2) حق بیمه افزایشی با نرخ معین: می*توانید با توجه به توانایی خود هر سال مبالغ حق بیمه را از بین 5 تا 25% افزایش دهید.سن بیمه شدهمحدودیت سنی برای بیمه شدن وجود ندارد و تمام افراد زیر 70 سال از بدو تولد می توانند تحت پوشش این نوع www.bponline.ir/]بیمه عمر[/url] باشند.نوزادان از آغاز تولد و بزرگسالان تا سن 65 سالگی*سن بیمه شده + سال بیمه نباید از 70 بیشتر شود.مدت بیمهمدت بیمه بین 5 تا 30 سال می باشد.*سن بیمه شده + سال بیمه نباید از 70 بیشتر شود.معافیت مالیاتی:سرمایه حیات پرداختی در بیمه عمروتامین آتیه به هر میزان که باشد از مالیات معاف است و در صورت فوت بیمه شده نیز مشمول مالیات بر ارث نخواهد بود.سرمایه بیمه عمر و تامین آتیه، سرمایه بیمه حادثه و سرمایه بیمه بیماریهای خاص به هر میزان از معافیت مالیاتی برخوردار است و مبالغ پرداختی به بیمه گذار و استفاده کننده گان تابع قانون ارث نخواهد بود.سورس : www.bponline.ir/]بیمه عمر[/url]