رتبه بندی چیست؟رتبه بندی یک نوع معیار صلاحیت گذاری بر اساس استانداردهای تعریف شده در قانون نامه اداره برنامه مدیریت راهبردی نهاد ریاست جمهوری است .بر اساس رتبه صلاحیت،میزان توان فنی،اجرایی و مدیریتی اعضای حقوقی سازمان مشخص می گردد. تشخیص صلاحیت،فرآیندی است که در آن شرایط عمومی،فنی و تخصصی اعضای سازمان در زمینه پیمانکاری مورد بررسی و تایید قرار می گیرد و در مقایسه با سایر اعضاء تعیین و مشخص می گردد.شرکت های پیمانکاری با توجه به قراردادها و امکانات و وافراد امتیاز آور از 1 تا 5 رتبه بندی می شوند که در واقع 5 پایین ترین و 1 بالاترین رتبه محسوب می شود.ولی شرکت های مشاور از 1 تا 3 رتبه بندی اخذ می کنند که 3 پایین ترین و 1 بالاترین رتبه است. برای رتبه بندی شرکت های پیمانکار ملاک اصلی تعداد نیروی فنی و مهندسی حاضر در هیئت مدیره ی یک شرکت است ولی برای رتبه بندی شرکت های مشاور علاوه بر اهمیت نیروی متخصص فنی و مهندسی،کم و کیف امکانات فنی و نرم افزاری آن شرکت ها نیز مورد ارزیابی قرار می گیرد.نحوه ی اخذ رتبه :انجام عملیات دریافت رتبه بندی صلاحیت پیمانکاران و مشاوران،شامل اخذ،تمدید و ارتقاء آن از قسمت مربوطه معاونت محترم نظارت راهبردی ریاست جمهوری به صورت الکترونیکی با توجه به مستندات اطلاعات وارد شده در سامانه ساجات انجام می شود.بدیهی است در صورت عدم مطابقت مستندات با اطلاعات وارد شده در پرونده شرکت،امتیاز آن قرارداد برای شرکت لحاظ نخواهد شد.صحت مدارک ارائه شده از طرف متقاضی توسط کمیته استعلام می گردد.شرایط عمومی تشخیص صلاحیت پیمانکاران حقیقی:_تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران_نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر_نداشتن سابقه محرومیت،محکومیت یا ممنوعیت از فعالیت های پیمانکاری_داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم از خدمت سربازی_عضویت در سازمان اسنادشرایط عمومی تشخیص صلاحیت پیمانکاران حقوقی:_شرکت در سازمان ثبت شرکت ها به ثبت رسیده باشد._نداشتن محرومیت،محکومیت یا ممنوعیت از انجام کارهای پیمانکاری_عضویت در سازمان اسناد_هیچکدام از شرکا یا مدیران شرکت یا موسسه دارای سهام یا عضویت در هیات مدیره شرکت های مهندسین مشاور عضو سازمان نباشند.مدارک مورد نیاز برای ثبت نام در سامانه ی ساجات:1-برگه رتبه بندی های قبلی2-فرم 1003-اساسنامه4-اظهارنامه ثبتی برای شرکت های سهامی خاص یا تقاضانامه و شرکت نامه برای شرکت های با مسئولیت محدود و تعاونی5-آگهی تاسیس[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]