نام شرکت عنوانی است که جهت شناسایی شرکت تعیین می شود.انتخاب نام شرکت،یکی از مهم ترین و اساسی ترین مراحل در ثبت شرکت است که به دقت بسیار بالا نیاز دارد، چرا که انتخاب نام مناسب برای شرکت می تواند تمایز آشکاری بین شما و رقبا ایجاد کند.این در حالی است که شرکت هایی که نام کلیشه ای دارند و یا نام خود را تغییر می دهند در نظر دیگران از لحاظ تجاری و کسب و کار به شدت غیر حرفه ای به نظر می آیند.تعیین نام هر شخصیت حقوقی همراه با ثبت هر شرکت یا موسسه ،منوط به رعایت کلیه ی قوانین و دستورات مربوطه و عندالاقتضاء اخد مجوزهای لازم و ارائه ی کلیه ی مدارک ثبت شرکت خواهد بود.متقاضیان ثبت نام اشخاص حقوقی با مراجعه به سامانهredirect.php?a=[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] و مشخص نمودن نوع شخصیت حقوقی و تکمیل اطلاعات خواسته شده،می بایست 5 نام را انتخاب و در سامانه درج نمایند تا پس از بررسی ،کارشناس مربوطه یکی از نام ها را به ترتیب اولویت مورد تایید قرار دهد.چنانچه نتیجه کارشناسی نام،نشانگر وجود تعارض در نام پیشنهادی دستورالعمل اجرایی تعیین نام اشخاص حقوقی باشد،مراتب با ذکر علت رد نام پیشنهادی به متقاضی اطلاع رسانی می شود تا نام های جدیدی پیشنهاد نماید و در صورتیکه متقاضی به نتیجه کارشناسی نام اعتراض داشته باشد مراتب را با ذکر دلایل خود در قالب فرم اعتراض،به مرجع ثبت شرکت های بررسی کننده نام اعلام تا کارشناسی مجدد صورت پذیرد.در صورتی که در کارشناسی دوم نیز نام پیشنهادی رد شد،متقاضی می تواند با تکمیل فرم مربوطه مراتب اعتراض خود را با ذکر دلایل،به اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اعلام نماید.نظریه مسئول تعیین نام اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری،نظر نهایی محسوب می شود.در انتخاب نام شرکت باید به نکات ذیل توجه داشت:_دارای سابقه ثبت نباشد._دارای معنا و مطابق با فرهنگ اسلامی باشد._جهت تعیین اسم شرکت حداقل تعداد سیلاب ها 3 سیلاب است._لاتین نباشد._واژه ی بیگانه نباشد و فارسی باشد.( در صورت ابهام در خصوص نداشتن معادل فارسی می توان به بانک اطلاعاتی یا کتاب های مرجع و لغت نامه های زبان و ادب فارسی مراجعه نمود و در غیر این صورت از فرهنگستان زبان و ادب فارسی استعلام کرد).-در انتخاب اسامی،از عناوین ایثارگران و شاهد و امثالهم که انحصاراَ تحت نظارت سازمان محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران می باشد استفاده نشود._استفاده از اسامی مشهوره که باعث فریب افکار عمومی می شود ممنوع می باشد._از عنوان های دانشمندان و کاشفان در عصر حاضر انتخاب نشود._در انتخاب نام شرکت حتماَ باید از اسم خاص استفاده شود._برای انتخاب نام شرکت،نباید از کلمات کلیشه ای و خسته کننده استفاده کرد._استفاده از اسامی شهرها و رنگ ها و اعداد در اسم شرکت مانعی ندارد اما این کلمات جزء اسم شرکت شمرده نمی شوند و اسم شرکت باید غیر از این کلمات شامل سه کلمه باشد._اشخاص حقوقی که ثبت نام پیشنهادی آن ها مستلزم اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح است باید پیش از ارایه تقاضای ثبت تاسیس به مرجع ثبت شرکت ها،به طریق مقتضی نسبت به اخذ مجوز اقدام و به ضمیمه مدارک تسلیم نمایند._استفاده از کلماتی از قبیل بنیاد،انجمن،کانون،تشکل،با نک،بهداشت،گمرک،ارشاد،تبلی غ،لیزینگ و ...در نام شرکت یا موسسه ،مستلزم اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح می باشد._استفاده از اسامی ائمه و نام های متبرکه در موسسات خیریه،فرهنگی و شرکت های خدمات زیارتی پس از اخذ مجوز و در صورت رعایت سایر موارد ،ممکن می باشد._جهت ثبت شرکت های تعاونی،ابتدا باید نام پیشنهادی از مراجع وزارت تعاون طی نامه ای جداگانه درخواست گردد._کلماتی از قبیل ساختمانی،بازرگانی،تجاری،م هندسی،مهندسی مشاور،حقوقی،تولیدی و...شرحی بر موضوع فعالیت محسوب می شود و در بررسی نام یا نام های درخواستی به منظور رعایت عدم سابقه و تشابه ،جزئی از نام محسوب نمی شود.به موجب دستورالعمل اجرایی تعیین نام اشخاص حقوقی:_نام اشخاص حقوقی عبارتست از واژه یا واژگان با معنی که متقاضیان ثبت اعم از ایرانی یا خارجی برای شناسایی شخصیت حقوقی به مرجع ثبت پیشنهاد می نمایند.(ماده 2)_اشخاص حقوقی که ثبت نام پیشنهادی آن ها مستلزم اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح است باید پیش از ارایه تقاضای ثبت تاسیس به مرجع ثبت شرکت ها،به طریق مقتضی نسبت به اخذ مجوز اقدام و به ضمیمه مدارک تسلیم نمایند.(ماده 3)_مهلت اعتبار نام تاییدشده اشخاص حقوقی که منجر به ثبت و آگهی می گردند نامحدود است.در صورتیکه نام تایید شده شخص حقوقی در شرف تاسیس یا تغییر منجر به ثبت و آگهی نگردد صرفاَ سه ماه از تاریخ تایید نام اعتبار دارد.این مدت برای شرکت های سهامی عام 6 ماه از تشکیل مجمع عمومی موسس می باشد.(ماده 4)_نام شخص حقوقی ثبت شده با رعایت تاریخ تقدم،مختص شخصی است که به نام آن در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است و دیگری حق اختیار عین نام مذکور یا متجانس(تام،ناقص حرکتی،لفظی)آن را ندارد این حق پس از انحلال و ختم تصفیه منتفی می شود.(ماده 5)_نام پیشنهادی اشخاص حقوقی در موارد ذیل قابل تایید نمی باشد:1-نام هایی که اختصاص به تشکیلات دولتی و کشوری دارند.2-نام هایی که در آن از اسامی،عناوین و اصطلاحات بیگانه استفاده شده باشد.[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]