نویسندههما پور اصفهانی
_________________
خلاصه ای از داستان رمان:
_________________
تائيس افسونگري بود که با افسون خود اسکندر را وادار کرد پرسپوليس را به آتش بکشد و من افسونگري هستم که روح را به آتش مي کشم . يکي پس از ديگري ... افسون نخواست افسونگر باشد، افسونگرش کردند ...
_________________
قسمتی از متن رمان:
_________________
يک مادر ايراني
_________________
يک هويت ايراني
_________________
... يک دختر ايراني ...
_________________
نه نه! يک پدر اروپايي ...
_________________
يک هويت اروپايي
_________________
يک دختر اروپايي
_________________
نه نه! من کيستم؟!
_________________
افسون؟
_________________
آفريده شده ام براي پاکي؟
_________________
يا گناه؟
_________________
براي محبت ديدن و محبت کردن؟
_________________
يا ديگران را تشنه محبت کردن؟
_________________
من مهمم؟
_________________
شايد هم نه، اصلا به چشم نمي آيم ...
_________________
اذيت کردن من را دوست دارند ...
_________________
چرا من اذيت و آزار دادن را دوست نداشته باشم؟
_________________
چرا من تلافي نکنم؟
_________________
آنها مردند، من دختري يکه و تنها!
_________________
آنها زور بازو دارند و من ...
_________________
عشوه و مکر زنانه!
_________________
شعار من اينست: ترجيح مي دهم همه مردان رژ لبم را خراب کنند ...
_________________
نه ريمل چشم هايم را !...
_________________
پنجشنبه 20 آبان 1395
_________________
لینک دانلود redirect.php?a= romankhane.ir/141/دانلود-رمان-افسونگر/
_________________
رمانهای بیشتر در سایت رمان خانهرمان خانه