جراحی زیبایی بینی در این نوع از بینی ها با روش های دیگر کاملا فرق دارد و باید عمل جراحی زیبایی بینی کاملا با احتیاط انجام شود که پوست بینی کلفت می باشد. در این نوع بینی پوست بینی بسیار کلفت است و دارای پره های بزرگی هستند و نوک بینی خیلی پهن و نیز بزرگ و گرد می باشد .در این نوع بینی ها قوز بینی خیلی کم است .جراحی زیبایی بینی در این نوع از بینی ها با روش های دیگر کاملا فرق دارد و باید عمل جراحی زیبایی بینی کاملا با احتیاط انجام شود و اگر بینی بیش از حد کوچک شود و چون پوست قابلیت ارتجاعی زیادی ندارد نمی تواند به قالب زیرین خود بچسبد و در نتیجه بینی زیبایی نخواهد شد و در بینی های گوشتی اگر بینی بیش از حد کوچک شود تنفس به سختی صورت می گیرد نیز باعث بسته شدن سوراخ های بینی فرد خواهد شد .و بعضی از اوقات بهتر است که طول این نوع بینی ها بلدتر در نظر گرفته شود .تورم بینی های گوشتی زیاد بوده و در بعضی اوقات از اگر تورم بینی زیاد باشد به بیماران توصیه می شود که از آمپول کورتن استفاده کنند و باید بیماران صبور باشند و نتیجه عمل را بعدا از یکسال مشاهده کنند.