رومینا,سگ معلول پای مصنوعی تولید شده توسط پرینتر سه بعدی دریافت میکند.رومینا, سگی از نژاد ویپت, پای مصنوعی که توسط جدیدترین تکلنولوژی ۳D ساخته شده را در مکزیک دریافت کرد. این پا بی همتاست است زیرا دقیقا پای یک سگ را بازسازی کرده است و به رومینا اجازه میدهد که مثل گذشته این سو و آن سو برود. این سگ هنوز در حال تطبیق گرفتن با پای جدید است ولی صاحبش معتقد است که پیشرفت خیلی خوبی داشته.پرینتر های سه بعدی در ترکیب با ابزاری چون اسکنر های سه بعدی و مدل سازی و تصویر برداری سه بعدی, کاربردهای نوینی در پزشکی و دامپزشکی یافته اند و ابزاری جهت توانمند سازی انسانها و حیواناتی با معلولیت های جسمی گشته اند.redirect.php?a=arman-tech.com/%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D8%B3%DA%AF/