در این مطبی سعی شده که هتلهای مشهد با توجه به بیشترین بازدید ها در لست تورز که هدف آن معرفی جاذبه های گردشگری مشهد و هتلهای خوب مشهد و همچنین تورهای مناسب و ارزان مشهد میباشد معرفی گرد.د پس از انتخاب [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]باید به چند موضع دقت شود اگر مثل من عاشق زیارت صحن مطهر امام رضا میباشید طبیعتا هتلهای شما باید نزدیک به حرم مطهر امام رضا انتخاب شود.تا شما بتوانید با کمی پیاده روی در تمام مدت [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]در این مکان مقدس تردد نمائید.البته شهر مشهد مانند تهران دارای ترافیک زیادی نیست ولی باید این نکته را مد نظر قرارداد که مشتاقان زیادی از سراسر ایران با ماشین وارد شهر مشهد میشوند و این امر باعث ترافیک زیاد این شهر میشود و در مناسبتهای خاص بر این ازدحام جمعیت مشتاق در [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]افزوده خواهد شد. در اینجا هتلهای که در سه ماه گذشته بیشترین زائر را در خود جای داده است و نمره قابل قبولی در کارنامه خود کسب نموده اند را معرفی مینمائیم:با ما همراه باشید در [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]