طراحی سایت مینیمال در واقع به معنی حذف عناصر غیر ضروری برای ایجاد وب سایتی ساده، کاربردی و زیبا میباشد.با اینکه طراحی مینیمال ممکن است کمی چالش برانگیز باشد ولی نتیجه نهایی ارزش تلاش و زحمت را دارد. از سایت های شرکتی گرفته تا سایت های هنری، طراحی مینیمال برای هر نوع وب سایتی مناسب میباشد. در صورت طراحی درست و کمی ابتکار، وب سایت های مینیمال میتوانند به راحتی توجه بیننده را به خود جلب کنند. در ادامه به نکاتی درباره نحوه طراحی وب سایت های مینیمال اشاره میکنیم و اینکه چرا تعداد عناصر کمتر اغلب اوقات بهتر است.اصول پایه طراحی - چارچوب بندی پروژهوایرفریمچارچوب بندی به روشن شدن ایده کلی طرح کمک میکند.اولین قدم در طراحی یک وب سایت ایجاد چارچوب کلی پروژه (وایرفریم) میباشد. این چارچوب، عناصر اصلی وب سایت مانند ساختارها و اجزاء مورد نیاز را مشخص میکند که همین کار باعث میشود که درک بهتری از طرح کلی سایت داشته باشیم. این چارچوب و طرح میتواند به صورت ترسیمی روی کاغذ باشد یا توسط نرم افزارهای تخصصی تهیه شود.وایرفریم ابزاری ارزشمند برای نشان دادن طرح کلی سایت به مشتری به شکلی ساده و قابل فهم میباشد. به جای ساعت ها توضیح دادن و صحبت کردن، ترسیم اسکلت بندی کلی سایت میتواند راه بهتری برای نمایش عناصر و اجزاء اصلی وب سایت باشد. ایجاد چارچوب مشخص و دقیق هم به فرآیند طراحی سایت کمک میکند و هم در نهایت باعث رضایت بیشتر طراح سایت و مشتری میشود.ایجاد یک نقطه مرکزیوب سایت ها باید به سرعت توجه بیننده را به خود جلب کنند تا باعث ماندن کاربر در سایت شوند.نقطه مرکزییکی از مؤثرترین راه ها برای این کار ایجاد یک نقطه مرکزی در وب سایت میباشد. این نقطه مرکزی در واقع کانون توجه کاربر در وب سایت است یعنی باید چیزی باشد که برای بیننده جذاب بوده و باعث جلب توجه اش شود مثل یک عکس یا تکه ای از نوشته با توجه به نوع وب سایت و کاربرد آن. بقیه عناصر موجود در صفحه هم باید در امتداد همین نقطه مرکزی باشند نه در رقابت با آن !طراحی مینیمال در صورتی که درست پیاده سازی شود میتواند باعث تمایز یک وب سایت در بین رقیبانش شود. با وجود سایتی کاربردی و ساده تر، انتقال اطلاعات به بیننده هم بسیار راحتتر و بهتر خواهد بود. از ایجاد وایرفریم گرفته تا نقاط مرکزی سایت، طراحی مینیمال باید در تمام مراحل با دقت و برنامه ریزی و خلاقیت انجام شود.