سرزمین زیتون با حدود 6.000 جزیره که البته حدود 250 جزیره آن مسکونی و جزیره های کوچک آن در تملک افراد ثروتمند جهان قرار دارد. [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] که نام دیگر آن (Hellas) میباشد نقطه اتصال قاره اروپا با آسیا و آفریقا میباشد که البته در جنوب شرقی قاره اروپا قرار دارد.یونان با بلغارستان در شمال و کشور توریستی ترکیه در شرق مرز زمینی دارد.در ادامه با دیدن ویدیو زیبا با جذابیتهای [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]بیشتر آشنا میشویم