1- عملکرد سه بعدی ساختمانها (m3D) بدلیل یکپارچگی سقفها و دیوارها.2- سیستم سازه ای قوی در ساختمان3- مناسب برای مقاوم سازی ساختمانهای ضعیف در برابر زلزله4- اقتصادی بودن سیستم به لحاظ سرعت بالای ساخت و در نتیجه برگشت سرمایه در زمان کم، صرفه جویی در مصرف انرژی که در دراز مدت نیز توجیه اقتصادی بودن سیستم می باشد و همچنین حذف اسکلت سازه و استفاده از سیستم بعنوان باربر جانبی و قائم و سقفها و دیوارها به میزان چشم گیری در اقتصادی شدن ساختمان تاثیر خواهد داشت.5- عملکرد مناسب در مناطق لرزه خیز6- قابلیت استفاده برای دیوارهای جداکننده و باربر، سقفهای صاف و شیبدار7- مقاوم در برابر بادهای شدید (مطابق با ضوابط مبحث ششم مقررات ملی ساختمان)8- عملکرد بسیار خوب بعنوان اعضای میان قابی در سازه های فولادی و بتنی.9- وزن کمتر تمام شده نسبت به دیوارهای آجری و سفالی و در نتیجه سبکتر شدن و اقتصادی شدن سازه و فونداسیون.10- وزن کم پانل و نصب جابجایی راحت و آسان.11- قابلیت استفاده در دیوارهایی با ارتفاعهای بلند مانند دیوار سالنهای صنعتی.12- اجرای راحت و آسان بازشوها.13- اجرای راحت و آسان تاسیسات مکانیکی و برقی.14- سریعتر، ارزانتر و مقاومتر از بلوک سیمانی و مصالح سنتی.15- کاهش زمان ساخت بیش از 50%16-عایق حرارتی بسیار مناسب با ضریب انتقال حرارتی بسیار پایین به سایر دیوارهای سنتی.17- عایق صوتی مناسب.18- اشغال فضای کمتر به لحاظ ضخامت کم و افزایش زیر بنای مفید ساختمان.19- وجود خرپاهای فولادی، نیاز بکاربردن مقادیر زیادی از آرماتورها را از بین میبرد.20- مقاوم در برابر آتش سوزی redirect.php?a=arman-tech.com/