استاندارد 17100 iso منتشر شده در سال 2015، الزامات مورد نیاز برای فرآیندها و منابعی است که کیفیت خدمات ترجمه را تحت تاثیر قرار می دهد. این استاندارد توسط کمیته فنی سازمان بین المللی استاندارد iso/tc37 براساس اصطلاحات و منابع زبان و محتوای در کمیته فرعی sc5 از نظر ترجمه، تفسیر و تکنولوژی مرتبط تهیه شده است که به استاندارد اروپا 15038 en تهیه شده در سال 2006، برمی*گردد.هدف این استاندارد ارائه دادن خدمات ترجمه در هر اندازه و حجم می باشد. هرچند انطباق با استانداردهای مورد نیاز ضروری است ولی روش*ها براساس حجم ترجمه و نوع پیچیدگی آن می تواند متفاوت باشد.الزامات استاندارد ایزو 17100 ترجمه، بطور خلاصه موارد ذیل را در برمی*گیرد:فرایند ترجمه ( تکنولوژی به کار رفته در ترجمه، جنبه های مرتبط با زبان و محتوا، جنبه های مرتبط با افراد مترجم و خدمات ترجمه، جنبه های مرتبط با کنترل صحت ترجمه، …)منابع مورد استفاده در فرایند ترجمهفرایندهای پیش از ترجمه (پرس و جو و امکان سنجی، نقل قول، …)انجام ترجمه (ترجمه، کنترل ترجمه، بازبینی، بازنگری، تصحیح، …)فرایندهای بعد از ترجمه (بازخورد و اتمام پروژه)در این استاندارد مترجم(مترجمان) باید حداقل یکی از شرایط زیر را مستند داشته باشند:مدرک کارشناسی ارشد به رسمیت شناخته شده از یکی از موسسات آموزش عالیمدرک فارغ التحصیل شناخته شده در هر رشته دیگر از یکی از موسسات آموزش عالی به علاوه تجربه حرفه ای تمام وقت دو سال در ترجمهتجربه حرفه ای تمام وقت پنج سال در ترجمهگواهی صلاحیت در ترجمه توسط یک نهاد دولتی معتبر