وزنتعداد پریزمخزنبنزینولتاژقدرت44 KG2 پریز 230 ولت18 L230v~ 50 Hz2000Max 2200بزرگ ترین و کامل ترین مرجع فروش ، پشتیبانی و خدمات دریل مگنت و پخ زن صنعتی و لوازم وابسته و مربوط به آن می باشد.این واحد که در سال 1345 در خیابان امام خمینی (سپه) مرکز ابزاریراق تهران ایجاد شده استبیش از 35 سال است که سابقه ی تولید پایه مگنت مهر را از روی پایه های ساخت آلمان و هلند در کارخانه ی خود دارد.اولین بار در سال 1387 این واحد بازرگانی اقدام به واردات دریل مگنت " نسل جدید " از "اروپا " به تهران نمودو بعد از تجربه ی استفاده از چند برند مختلف ، امروز با تجربه ی حاصل از واردات مرتبطو حضور دائمی در نمایشگاه های خارجی اروپایی نماینده چندین برند مطرح جهانی در ایران می باشد.لینک منبع:موتوربرق بلک&دکر magnetdrillredirect.php?a=magnetdrill.com