[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] که همواره به عنوان یکی از شهرهای گران قیمت خاورمیانه محسوب میشود شهری ست که به بنا به عقیده لست تورز ان را شهر هزار رنگ نامید چرا که هر ان چه را که یک جهانگرد و حتی مسافران و توریسم بخواهند در ان یافت میشود بی دلیل نیست به نظر کارشناسان لست تورز به ان لقب هزار رنگ داده اند شما اگر یک معمار یا یک دریانورد یا حتی یک موزیسین هم باشید قطعا دیدنی های [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] برایتان جالب و پر رمز و رموز خواهد بود با یکدیگر نگاهی به این شهر زیبا و هزار رنگ میندازیم و به 10 مکانی که قبل از مرگ باید از ان در [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]بازدید کنید میپردازیم