مطالعه، حفاظت، مرمت و احیای بناها، مجموعه ها، محوطه ها و بافت های تاریخی عرصه های مسکونی کشور، امری ضروری است.

معماران و مهندسین که این امر بسیار فنی، فرهنگی و هنری را به عهده دارند باید علاوه بر اشراف و تسلط لازم بر ابعاد تخصصی و

مفاهیم امروزی حرفه ی خود، نظری هوشیارانه و عالمانه به گذشته داشته باشند. فارغ التحصیلان مرمت و احیای بناهای تاریخی در

واقع مهندسین معماری امروزین هستند که فرا گرفته اند چگونه "امروز" را با بهره گیری از تجربیات "گذشته" برای "آینده" بسازند. افرادی

که می توانند پلی بین معماری گذشته و آینده ایجاد کنند. این دسته از متخصصان تاریخ را خوب می شناسند و می توانند آثار تاریخی

را تجزیه و تحلیل کرده و بخوانند و مفاهیم وارزش های آن را استخراج و هوشیارانه به کار گیرند و با بیانی امروزی به جامعه معرفی

نمایند. فارغ التحصیلان دوره کارشناسی مرمت و احیای بناهای تاریخی قادر خواهند بود به یاری اطلاعات و دانش عمومی، نظری و

تحقیقاتی و تجربه عملی در مرمت و احیای هزاران بنای تاریخی که در اختیار واحدهای دولتی از قبیل سازمان میراث فرهنگی کشور

است، نقش مؤثری داشته باشند.همچنین می توانند در برنامه ریزی برای مرمت بناهای تاریخی کشور و تعیین اولویت های ضروری با

هماهنگی مسؤولین و دستگاه های مربوط مشارکت کرده و برحسب ضرورت در مورد کارهای اجرایی مرمت نیز سهیم باشند.درس های این رشته در طول تحصیل :دروس پایه:

انسان، طبیعت،معماری، هندسه (پرسپکتیو)، ریاضیات، ترکیب، کارگاه عکاسی پایه، نقشه برداری.
دروس اصلی:
ایستایی، شناخت مواد و مصالح، عناصر و جزئیات ساختمان، طراحی معماری، آشنایی با هنر و تمدن اسلامی، آشنایی با بافت ها و محوطه های دوره اسلامی ایران، آشنایی با هنر و تمدن فرهنگ های همجوار، مدیریت امور ساختمان (تشکیلات دفتری و کارگاهی) کامپیوتر و معماری، آشنایی با معماری جهان، تنظیم شرایط محیطی، آسیب شناسی، آشنایی با باستان شناسی، آشنایی با مرمت تزئینات وابسته به معماری .

دروس تخصصی:

مبانی نظری مرمت و احیای ابنیه و بافت ها، مطالعه و شناخت بناهای تاریخی ایران پیش از اسلام، مطالعه و شناخت بناهای تاریخی ایران اسلامی، قوانین و تشکیلات مرمت، شناخت سازه های سنتی بناهای تاریخی، طرح مرمت و احیای بنا، طرح مرمت و احیای بافت های تاریخی، طرح مرمت و احیای محوطه های باستان شناسی، کارآموزی حفاظت و مرمت، فتوگرامتری، پروژه نهایی.