ربات تلگرام سازمان دهنده رویدادهای گروه های تلگرامیMax یک ربات تلگرام سازمان دهنده رویدادهای گروه است و به عنوان یک دستیار به ایجاد هماهنگی در گروه های تلگرامی کمک می کند. این ربات به عنوان یک عضو از گروه به مکالمات شما افزوده می شود و وظیفه یادآوری رویدادهای برنامه ریزی شده، نمایش وقایع جدید و مرتب سازی رویدادهای در حال اجرا را انجام می دهد. برای استفاده از ربات باید حتما آن را به یکی از گروه های خود اضافه کنید.توانایی ها:سازمان دهی رویدادهای گروه شرح دستورات(Commands):/event: اضافه کردن رویداد/in:ورود افراد/out: نبود افراد/maybe: اگر مطمئن نیستید/statues: وضعیت رویدادهای فعلی/attendees: لیست شرکت کنندگان رویدادهای اخیر/help: دریافت لیست کامل دستورات و راهنماییزبانها:English, Português (BR)منبع: [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]