این شیرها برای محدود کردن فشار بخشی از مدار به مقداری که کمتر از مقدار مورد نیاز در سایرقسمتهای مدار است، استفاده می شوند. شیر فشار شکن بالابر یک شیر در حالت عادی باز است که هنگام بسته شدن مسیر جریان را مسدود می کند، تا فشار تنظیم شده در خط، ثابت بماند. شیرهای فشار شکن بالابر عمل کننده مستقیم برای دبی های کمتر از حدود min/l 45 و فشارهای کمتر از bar210 مناسب اند. این گونه شیرها را می توان به شیر یکطرفه جریان معکوس مجهز کرد.شیرهای فشارشکن به دو دسته اصلی تقسیم می شوند:الف) بدون تخلیه: این شیرها هیچ گونه افزایش فشاری ناشی از نیروهای خارجی را در پایین دست جریان شیر محدود نمی کنند.ب) نوع همراه با تخلیه: در این، فشار در پایین دست جریان شیر محدود می شود حتی اگر این فشار توسط یک نیروی خارجی افزایش پیدا کرده باشد.شیر در ابتدا توسط فنر باز نگه داشته شده است. فشار در راهگاه خروجی حس شده و نیروی ناشی از آن به میله بارگذاری شده توسط فنر اعمال می شود. همچنان که فشار در مدار ثانویه بالابر افزایش پیدا می کند، شیر با غلبه بر نیروی فنر بسته می شود. تخلیه جریان عبوری از سوراخ موجود در میله به سمت محفظه فنر از بسته شدن کامل شیر بالابر جلوگیری می کند، این عمل باعث دفع فشاری می شود که در پایین دست جریان مدار در حال افزایش است. از شیرهای فشارشکن عمل کننده تحت فرمان (دو مرحله ای) برای دبی های بالاتر استفاده می شود. استفاده از این نوع شیرها معمولاً تنظیم بهتری از فشار و دبی را به همراه دارد. به خاطر تأثیر مسدود شدن جریان (پدیده خفگی) عملکرد شیرهای فشارشکن بالابر همیشه همراه با تولید انرژی گرمایی است. در هنگام بررسی کاربرد این شیرها ، میزان انرژی گرمایی تولیدی حتماً باید در محاسبات لحاظ شود . زمانی که دو فشار جداگانه به طور پیوسته در یک مدار مورد نیازند استفاده از یک سیستم دو پمپی نسبت به یک سیستم همراه با شیرهای فشارشکن راه حل بهتری است. این امر به دبی جریان و فشار مورد نیاز بستگی دارد.[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]