ارزش های حاکم در صرافی• اعتمادسازی در بین مشتریان از طریق بکارگیری اصول صداقت، امانتداری و احترام به ایشان• ایجاد نظم و انضباط سازمانی در انجام کلیه امور جهت ارائه خدمات در شأن مشتریان• ایجاد محیطی صمیمی و سالم با حفظ احترام متقابل و رعایت ارزش هاافتخارات• بيش از ۷ سال سابقه درخشان در داخل کشور به صورت رسمي با مجوز صرافی نوع دوم از بانک مرکزي ايران• صراف منتخب از سوی بانک مرکزی و محول نمودن مسئولیت پرداخت حواله های ارزی• عضویت شورای عالی صرافان کانون صرافان ایران• عضو اتاق بازرگانی ایران• عضو انجمن مدیران صنایع اصفهان• عضو اتحادیه طلا و جواهر• عضو خانه مدیران ایران سازمان مدیریت صنعتی ایران• عضو انجمن زنان بازرگان ایران• عضو انجمن مدیران ایرانی خارج از کشور i-aim• عضو انجمن مهندسان آرشیتکت کانادا• عضو سندیکا و هیأت مدیره صرافان کانادا• اخذ نمایندگی Western Union• دریافت تقدیر نامه از کنفرانس ملی نقش مدیریت در توسعه صنعت و تجارت کشورفعالیت های بین المللی[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]