♥√ مهمون داری زود باش

موضوع: ♥√ مهمون داری زود باش

برچسب ها: هیچ یک
 1. fanoos گفت:

  ♥√ مهمون داری زود باش

  [h=1]Ħ...♥√ مهمون داری زود باش[/h][RIGHT][COLOR=#000099]مهمون داری زود باش [/COLOR][/RIGHT]


  [CENTER][URL="********www.cloob.com/etc/main/redirector/?url=********zibasazi.bahar-20.com/"][IMG]********bahar-20.com/ftp/zibasazi/09/image/29.gif[/IMG][/URL][URL="********www.cloob.com/etc/main/redirector/?url=********zibasazi.bahar-20.com/"][SIZE=-0][IMG]********bahar-20.com/ftp/zibasazi/09/image/29.gif[/IMG][/SIZE][/URL] [URL="********www.cloob.com/etc/main/redirector/?url=********zibasazi.bahar-20.com/"][IMG]********bahar-20.com/ftp/zibasazi/09/image/29.gif[/IMG][/URL][URL="********www.cloob.com/etc/main/redirector/?url=********zibasazi.bahar-20.com/"][SIZE=-0][IMG]********bahar-20.com/ftp/zibasazi/09/image/29.gif[/IMG][/SIZE][/URL] [URL="********www.cloob.com/etc/main/redirector/?url=********zibasazi.bahar-20.com/"][IMG]********bahar-20.com/ftp/zibasazi/09/image/29.gif[/IMG][/URL][URL="********www.cloob.com/etc/main/redirector/?url=********zibasazi.bahar-20.com/"][SIZE=-0][IMG]********bahar-20.com/ftp/zibasazi/09/image/29.gif[/IMG][/SIZE][/URL] [/CENTER]
  [RIGHT][COLOR=#000099] [CENTER][COLOR=#000099][SIZE=-0][URL="********www.cloob.com/etc/main/redirector/?url=********zibasazi.bahar-20.com/"][IMG]********bahar-20.com/ftp/zibasazi/zibasazi08/image/171.gif[/IMG][/URL][/SIZE][/COLOR][/CENTER][IMG]********i2.glitter-graphics.org/pub/550/550452sulha8orwd.gif[/IMG][FONT=b homa]چیه؟ چه خبره باز پاشدی اومدی اینجا؟[/FONT][B][URL="********www.cloob.com/etc/main/redirector/?url=********www.sweetim.com/s.asp?im=gen&lpver=3&ref=10"][IMG]********content.sweetim.com/sim/cpie/emoticons/00020369.gif[/IMG][/URL][/B]
  [IMG]********www.kolobok.us/smiles/light_skin/ireful1.gif[/IMG][IMG]********www.kolobok.us/smiles/light_skin/ireful2.gif[/IMG][IMG]********www.kolobok.us/smiles/light_skin/ireful3.gif[/IMG]
  [IMG]********i2.glitter-graphics.org/pub/550/550452sulha8orwd.gif[/IMG][FONT=b homa]آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا؟[/FONT][FONT=b homa][/FONT][IMG]********www.kolobok.us/smiles/icq/hi.gif[/IMG][IMG]********www.pic4ever.com/images/4gq6d6h.gif[/IMG][/COLOR][/RIGHT]
  [RIGHT][COLOR=#000099][IMG]********i2.glitter-graphics.org/pub/550/550452sulha8orwd.gif[/IMG][FONT=b homa]نگفتم آخرش خودت برمیگردی؟[/FONT][FONT=b homa][/FONT][B][URL="********www.cloob.com/etc/main/redirector/?url=********www.sweetim.com/s.asp?im=gen&lpver=3&ref=10"][IMG]********content.sweetim.com/sim/cpie/emoticons/00020075.gif[/IMG][/URL] [/B][FONT=b homa][/FONT][IMG]********www.kolobok.us/smiles/mini/beee_mini.gif[/IMG][/COLOR][/RIGHT] [RIGHT][COLOR=#000099][IMG]********i2.glitter-graphics.org/pub/550/550452sulha8orwd.gif[/IMG][FONT=b homa]خب میگفتی من میومدم دنبالت عسیسم[/FONT][B][URL="********www.cloob.com/etc/main/redirector/?url=********www.sweetim.com/s.asp?im=gen&lpver=3&ref=10"][IMG]********content.sweetim.com/sim/cpie/emoticons/00020114.gif[/IMG][/URL] [/B][IMG]********www.kolobok.us/smiles/artists/vishenka/l_daisy.gif[/IMG]
  [IMG]********i2.glitter-graphics.org/pub/550/550452sulha8orwd.gif[/IMG][FONT=b homa]اوه اوه ... بازم تو؟[/FONT][IMG]********www.pic4ever.com/images/jawsmiley.gif[/IMG][/COLOR][/RIGHT] [RIGHT][COLOR=#000099][IMG]********i2.glitter-graphics.org/pub/550/550452sulha8orwd.gif[/IMG][FONT=b homa]واااااااااااااای تو کجا اینجا کجا؟[/FONT][URL="********www.cloob.com/etc/main/redirector/?url=********www.sweetim.com/s.asp?im=gen&lpver=3&ref=10"][B][IMG]********content.sweetim.com/sim/cpie/emoticons/000202EE.gif[/IMG][/B][/URL]
  [FONT=b homa][/FONT][IMG]********i2.glitter-graphics.org/pub/550/550452sulha8orwd.gif[/IMG][FONT=b homa]سلام ... من برم استراحت بکنم خیلی خسته ام غذای منو آماده کن[/FONT][IMG]********www.kolobok.us/smiles/big_standart/morning2.gif[/IMG][B][URL="********www.cloob.com/etc/main/redirector/?url=********www.sweetim.com/s.asp?im=gen&lpver=3&ref=10"][IMG]********content.sweetim.com/sim/cpie/emoticons/00020073.gif[/IMG][/URL] [/B]
  [IMG]********i2.glitter-graphics.org/pub/550/550452sulha8orwd.gif[/IMG][FONT=b homa]مامان بخدا من نمیدونم این از کجا آدرس منو پیداکرده[/FONT][IMG]********www.pic4ever.com/images/d2.gif[/IMG][IMG]********www.pic4ever.com/images/EMOASletmeoutHL.gif[/IMG][IMG]********www.pic4ever.com/images/154fs232528.gif[/IMG]
  [IMG]********i2.glitter-graphics.org/pub/550/550452sulha8orwd.gif[/IMG][FONT=b homa]کی اومدی ؟ خسته ای حتما[/FONT][SIZE=2][COLOR=#FF7F7F][COLOR=#FFFF7F][/COLOR][/COLOR][/SIZE][SIZE=2][COLOR=#FF7F7F][COLOR=#FFFF7F][/COLOR][/COLOR][/SIZE][SIZE=2][COLOR=#FF7F7F][COLOR=#FFFF7F][IMG]********67.228.13.60/pub/2367/2367319p1l061jlja.gif[/IMG][/COLOR][/COLOR][/SIZE]!!![FONT=b homa][/FONT][IMG]********www.kolobok.us/smiles/he_and_she/girl_in_love.gif[/IMG][IMG]********www.kolobok.us/smiles/madhouse/girl_crazy.gif[/IMG][/COLOR][/RIGHT] [RIGHT][COLOR=#000099][IMG]********i2.glitter-graphics.org/pub/550/550452sulha8orwd.gif[/IMG][FONT=b homa]برا من بستنی خریدی؟[/FONT][URL="********www.cloob.com/etc/main/redirector/?url=********smiles.int-world.com/smile.155568.html"][IMG]********s19.rimg.info/9f6594e57890ae124441cded0c8dbb58.gif[/IMG][/URL][IMG]********www.kolobok.us/smiles/he_and_she/girl_mad.gif[/IMG][IMG]********www.kolobok.us/smiles/he_and_she/girl_cray2.gif[/IMG]
  [IMG]********i2.glitter-graphics.org/pub/550/550452sulha8orwd.gif[/IMG][FONT=b homa]با چی اومدی؟[/FONT][IMG]********www.things4myspace.com/wp-content/uploads/2007/cartoon/cartoon-59.gif[/IMG][/COLOR][/RIGHT] [RIGHT][COLOR=#000099][IMG]********i2.glitter-graphics.org/pub/550/550452sulha8orwd.gif[/IMG][FONT=b homa]اااا...... جیــــــــــــــغ ..... سانسوریه اینجاش[/FONT][B][URL="********www.cloob.com/etc/main/redirector/?url=********www.sweetim.com/s.asp?im=gen&lpver=3&ref=10"][IMG]********content.sweetim.com/sim/cpie/emoticons/000202F6.gif[/IMG][/URL][/B][FONT=tahoma][/FONT][FONT=b homa][/FONT][/COLOR][/RIGHT] [RIGHT][COLOR=#000099][IMG]********i2.glitter-graphics.org/pub/550/550452sulha8orwd.gif[/IMG][FONT=b homa]پاشو پاشو خودت با پای خودت برو وگرنه مجبور میشی با دستات بری[/FONT][IMG]********static.cloob.com//public/images/smiles/4.gif[/IMG][IMG]********www.pic4ever.com/images/63izs7n.gif[/IMG][/COLOR][/RIGHT] [RIGHT][COLOR=#000099][IMG]********i2.glitter-graphics.org/pub/550/550452sulha8orwd.gif[/IMG][FONT=b homa]خب خبر میدادی مرغی شتری بکشم واست[/FONT][IMG]********www.millan.net/minimations/smileys/yay.gif[/IMG]
  [IMG]********i2.glitter-graphics.org/pub/550/550452sulha8orwd.gif[/IMG][FONT=b homa]تو؟ خدای من ! این دیگه کیه؟[/FONT][IMG]********www.pic4ever.com/images/3ztzsjm.gif[/IMG]!
  [IMG]********i2.glitter-graphics.org/pub/550/550452sulha8orwd.gif[/IMG][FONT=b homa]الو پلیس .... من اینجا یه مزاحم دارم[/FONT][SIZE=2][IMG]********mublog.metaarchivegroup.com/wp-includes/images/smilies/foolish.gif[/IMG][/SIZE]
  [IMG]********i2.glitter-graphics.org/pub/550/550452sulha8orwd.gif[/IMG][FONT=b homa]الو پیتزا سی تو .... دوتا پیتزا لطفا برای اشتراک [/FONT][FONT=b homa]308[/FONT][IMG]********kolobok.us/smiles/artists/laie/Laie_69.gif[/IMG][URL="********www.cloob.com/etc/main/redirector/?url=********smiles.int-world.com/smile.169024.html"][IMG]********s19.rimg.info/ae93d117cc3a6a8c3d1f3d0efd6c036a.gif[/IMG][/URL] [FONT=b homa][/FONT][/COLOR][/RIGHT] [RIGHT][COLOR=#000099][IMG]********i2.glitter-graphics.org/pub/550/550452sulha8orwd.gif[/IMG][FONT=b homa]چه خوب کردی اومدی . مامان ایشون ....هستن از بهترین دوستامه[/FONT][B][URL="********www.cloob.com/etc/main/redirector/?url=********www.sweetim.com/s.asp?im=gen&lpver=3&ref=10"][IMG]********content.sweetim.com/sim/cpie/emoticons/00020167.gif[/IMG][/URL][/B][FONT=b homa][/FONT][/COLOR][/RIGHT] [RIGHT][COLOR=#000099][FONT=b homa][/FONT][FONT=b homa][/FONT][FONT=b homa][/FONT][IMG]********kolobok.us/smiles/artists/connie/connie_49.gif[/IMG][IMG]********kolobok.us/smiles/artists/laie/Laie_69.gif[/IMG][/COLOR][/RIGHT] [RIGHT][COLOR=#000099][IMG]********i2.glitter-graphics.org/pub/550/550452sulha8orwd.gif[/IMG][FONT=b homa]مامان بابات خوب بودن؟[/FONT] [URL="********www.cloob.com/etc/main/redirector/?url=********smiles.int-world.com/smile.116966.html"][IMG]********s14.rimg.info/d82aa36cd5bf14b1a78bd4c384795e58.gif[/IMG][/URL] [URL="********www.cloob.com/etc/main/redirector/?url=********smiles.int-world.com/smile.116671.html"][IMG]********s14.rimg.info/258195d67fe986cd1051a229d330c767.gif[/IMG][/URL][SIZE=3]
  [/SIZE][IMG]********kolobok.us/smiles/artists/connie/connie_boy_cleanglasses.gif[/IMG][/COLOR][/RIGHT] [RIGHT][COLOR=#000099][IMG]********i2.glitter-graphics.org/pub/550/550452sulha8orwd.gif[/IMG][FONT=b homa]میکشمت خودم با همین دستام خفت میکنم [/FONT][B][URL="********www.cloob.com/etc/main/redirector/?url=********www.sweetim.com/s.asp?im=gen&lpver=3&ref=10"][IMG]********content.sweetim.com/sim/cpie/emoticons/0002020F.gif[/IMG][/URL][/B][FONT=b homa][/FONT][IMG]********www.kolobok.us/smiles/icq/diablo.gif[/IMG][/COLOR][/RIGHT] [RIGHT][COLOR=#000099][IMG]********i2.glitter-graphics.org/pub/550/550452sulha8orwd.gif[/IMG][FONT=b homa]پذیرایی شدی؟[/FONT][B][URL="********www.cloob.com/etc/main/redirector/?url=********www.sweetim.com/s.asp?im=gen&lpver=3&ref=10"][IMG]********content.sweetim.com/sim/cpie/emoticons/0002035E.gif[/IMG][/URL] [/B][FONT=b homa][/FONT][IMG]********kolobok.us/smiles/artists/connie/connie_girl_cleanglasses.gif[/IMG][/COLOR][/RIGHT] [RIGHT][COLOR=#000099][IMG]********i2.glitter-graphics.org/pub/550/550452sulha8orwd.gif[/IMG][FONT=b homa]اوه خدای من هیشکی دیگه نبود قبل از من بیاد؟[/FONT][B][B][B][IMG]********content.sweetim.com/sim/cpie/emoticons/0002006A.gif[/IMG][/B][/B][/B][FONT=b homa][/FONT][IMG]********www.kolobok.us/smiles/icq/bad.gif[/IMG][/COLOR][/RIGHT] [RIGHT][COLOR=#000099][IMG]********i2.glitter-graphics.org/pub/550/550452sulha8orwd.gif[/IMG][FONT=b homa]همه رو برق میگیره ما رو چراغ موشی[/FONT][IMG]********pic4ever.com/images/243s1dt.gif[/IMG][FONT=b homa][/FONT][IMG]********www.kolobok.us/smiles/light_skin/dash2.gif[/IMG][/COLOR][/RIGHT] [RIGHT][COLOR=#000099][IMG]********i2.glitter-graphics.org/pub/550/550452sulha8orwd.gif[/IMG][FONT=b homa]اااای وای چرا اینقد لاغر شدی!! [/FONT][B][URL="********www.cloob.com/etc/main/redirector/?url=********www.sweetim.com/s.asp?im=gen&lpver=3&ref=10"][IMG]********content.sweetim.com/sim/cpie/emoticons/000201C7.gif[/IMG][/URL] [/B][B][B][B][/B][/B][/B][FONT=b homa][/FONT][IMG]********www.kolobok.us/smiles/artists/viannen/viannen_45.gif[/IMG][/COLOR][/RIGHT] [RIGHT][COLOR=#000099][IMG]********i2.glitter-graphics.org/pub/550/550452sulha8orwd.gif[/IMG][FONT=b homa]موش بخوره تورو [/FONT][IMG]********www.kolobok.us/smiles/artists/laie/Laie_60B.gif[/IMG][IMG]********www.pic4ever.com/images/anwei.gif[/IMG][/COLOR][/RIGHT] [RIGHT][COLOR=#000099][IMG]********i2.glitter-graphics.org/pub/550/550452sulha8orwd.gif[/IMG][FONT=b homa]دلم برات یه ذره شده بود [/FONT][URL="********www.cloob.com/etc/main/redirector/?url=********www.roozgozar.com/"][IMG]********www.roozgozar.com/piczibasazi/zibasaz/28/www.roozgozar.com-1390.gif[/IMG][/URL][SIZE=3]
  [/SIZE][FONT=b homa][/FONT][IMG]********kolobok.us/smiles/artists/connie/connie_girlsmelly.gif[/IMG][IMG]********www.kolobok.us/smiles/big_standart/empathy2.gif[/IMG]
  [/COLOR][/RIGHT] [RIGHT][COLOR=#000099][IMG]********i2.glitter-graphics.org/pub/550/550452sulha8orwd.gif[/IMG][FONT=b homa]بیا بریم پلی استیشن بازی کنیم[/FONT] [URL="********www.cloob.com/etc/main/redirector/?url=********smiles.int-world.com/smile.117038.html"][IMG]********s14.rimg.info/e8e0b09cdb92d5b01a5721403d268a50.gif[/IMG][/URL] [IMG]********kolobok.us/smiles/artists/laie/Laie_73.gif[/IMG][/COLOR][/RIGHT] [RIGHT][COLOR=#000099][IMG]********i2.glitter-graphics.org/pub/550/550452sulha8orwd.gif[/IMG][FONT=b homa]یا هرچی خودتون به ذهنتون میرسه [/FONT][SIZE=2][COLOR=#FF7F7F][COLOR=#FFFF7F][IMG]********i1.glitter-graphics.org/pub/2050/2050131nitidkswts.gif[/IMG][/COLOR][/COLOR][/SIZE]
  [/COLOR][/RIGHT]
 2. saeed12 گفت:
  [COLOR=#000099][IMG]********i2.glitter-graphics.org/pub/550/550452sulha8orwd.gif[/IMG][FONT=b homa]مامان بخدا من نمیدونم این از کجا آدرس منو پیداکرده[/FONT][IMG]********www.pic4ever.com/images/d2.gif[/IMG][IMG]********www.pic4ever.com/images/EMOASletmeoutHL.gif[/IMG][IMG]********www.pic4ever.com/images/154fs232528.gif[/IMG][/COLOR]

  ارزش چادرش را وقتی فهمیدم...
  که راننده تاکسی او را صدا زد:خانم‏!‏
  و دیگری را :خانمی‏!‏....

 3. fanoos گفت:
  [COLOR=#000099][FONT=b homa]پاشو پاشو خودت با پای خودت برو وگرنه مجبور میشی با دستات بری[/FONT][IMG]********static.cloob.com//public/images/smiles/4.gif[/IMG][IMG]********www.pic4ever.com/images/63izs7n.gif[/IMG][/COLOR]