سایت خبری تابناک به خریداران دستگاه تصفیه آب هشدار داده که دستگاه های تصفیه آب ، املاح مفید آب را نابود کرده و تاثیر مثبتی نیز به افزایش میزان سلامت آب شرب نمی گذارند اجازه فرمایید این هشدار را به زبانی دیگر و به صورت کارشناسی بیان نماییم : سازمان جهانی آب WHO مقادیر مطلوب و مجاز کیفیت آب آشامیدن را در گزارشات خود منتشر نموده که موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران نیز به استناد همین گزارش ، جدول مواد معدنی مطلوب و مجاز در آب را در استاندارد 1053 اعلام کرده اند. در ارزیابی کیفی آب شرب ، توجه به ترکیبات اصلی نظیر کل مواد جامد محلول(TDS)، سختی کل ، سولفات ، نیترات و سدیم از مهم ترین پارامترها می باشد . از آنجائیکه مقادیر فوق در شهرهای مختلف متفاوت است ، این شرکت اولین قدم در ارائه ی راه حل مناسب را آزمایش نمونه ی آب می داند که برای تمامی متقاضیان بصورت رایگان می باشد . بدیهی است در صورتیکه این مقادیر در محدوده ی مطلوب باشد ، پیشنهاد این شرکت صرفاً استفاده از فیلتر PP و دو فیلتر کربن اکتیو بوده که اولی کدورت و ذرات معلق را تا 5 میکرون کاهش می دهد و فیلترهای دومی و سومی موجب حذف کلر موجود در آب خواهند شد که قبل از شرب بهتر است بدلیل مضرات و سرطان زا بودن تری هالومتان ها حذف گردد . این سه فیلتر به سادگی در زیر سینک نصب و با حداقل هزینه خواهد بود . ( شکل 1 ) چنانچه پارامترهای اصلی در آزمایشات انجام شده ، بیش از مقادیر مطلوب ذکر شده در استاندارد باشد ( نظیر وضعیت کیفی آب در شهرهای مشهد – شیراز – اصفهان – اراک و ... ) بهتر است از تعداد فیلترهای بیشتری جهت کاهش آن پارامترها استفاده نموده و با تنظیمات شیر مخلوط در دستگاه ، شرایط بهینه را از نظر وجود مواد معدنی مفید فراهم آورد . چنانچه مواد جامد محلول و پارامترهای دیگر در محدوده مطلوب باشد ( مثل اغلب نقاط شهر تهران ) استفاده از سه فیلتر پیشنهادی فوق کفایت می کند و فشار بالاتری نیز در شیر ظرفشویی خواهیم داشت. نکته مهم : در مدلهای جدید دستگاه های تصفیه آب آی واتر معرفی شده در بخش محصولات،این سه فیلتر بصورت یک فیلتر ترکیبی در آمده و در داخل خود دستگاه آی واتر تعبیه میگردد . بدین ترتیب می توان از نصب سه فیلتر جداگانه نیز صرفنظر کرد . متاسفانه آب خروجی از سیستم تصفیه آب پنج و شش مرحله ای دارای فشار کمی می باشد که ملزم به افزودن تانک تحت فشار هستیم و بخشی از فضای زبر کابینت را نیز به خود اختصاص می دهد . فراتر از مباحث فوق ، آنچه در تکنولوژی های روز ژاپن و کره جنوبی مطرح است تبدیل آب لوله کشی به آبی روانتر و قابل جذب تر در بدن می باشد که دستگاه های آی واتر ، بدین منظور معرفی شده اند . آب آی واتر (آب یونیزه و قلیایی ) با قابلیت تنظیم در pH های مختلف شرایط ویژه ای را از نظر جذب و تنظیم متابولیسم بدن بوجود می آورد ، ضمن آنکه موجب کاهش یا افزایش ترکیبات اصلی مواد معدنی در آب نیز نمی شود . دستگاه های آی واتر در مدل های مختلف با تعبیه ی کلید های ویژه در پنل جلوی دستگاه ، قادر به تولید 7 تا 11 نوع آب بوده که کاربرد هر یک در منزل متفاوت بوده و خواص درمانی بیشماری را برای افراد خانواده فراهم می آورد . در این روش مواد مفید و معدنی در آب ، نه تنها حفظ گردیده بلکه با تولید کریستالهای شش وجهی با قابلیت جذب بالاتر و با قلیایی نمودن آب ، شرایط طبیعی بدن جهت ایجاد ایمنی بالاتر و سلامتی بیشتر تامین خواهد گشت . همچنین دستگاه های ای واتر در کنار سینک و با ابعاد بهینه ای طراحی شده اند که فضای اضافی در داخل کابینت را اشغال نمی نمایند . ( این امر در شرایطی است که TDS آب کمتر از 350ppm باشد . ) متن کامل این مقاله را می توانید رد سایت زیر مطالعه نمایید . [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]