این ربات تلگرام ویدئوهای یوتیوب را به صورت فایل های صوتی دانلود می کند. کافی است آدرس اینترنتی ویدئو موردنظر را وارد کنید تا ربات، فایل صوتی آن را بازگرداند.توانایی ها:دریافت آدرس اینترنتی ویدئوهای یوتیوب و تبدیل آن به فایل صوتیسرعت بالاشرح دستورات(Commands):/start: شروع ربات/help: راهنما/feedback : ارسال پیام به نویسنده ربات/about: در مورد رباتزبانها:English, Italianoمنبع: [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]