به کمک این ربات تلگرام می توانید بر روی وب سایت خود کنترل داشته باشید و هر زمان که مشکلی برای آن پیش آمد اعلان هایی در تلگرام دریافت کنید. توانایی ها: نظارت و کنترل بر سایت ارسال اعلان های هشدار خرابی وب سایت شرح دستورات(Commands): /list: لیست وب سایت های اضافه شده /add: افزودن وب سایت برای نظارت /remove: حذف وب سایت /help : راهنما زبانها: English منبع: [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]