خال بدخیم یا ملانوم سرطان سلول های سازنده ی ملانین یعنی رنگدانه ی مسئول ایجاد رنگ پوست و چشم است.خال طبیعی حاوی سلول های نرمال سازنده ی ملانین را باید به دقت تحت نظر داشت زیرا ممکن است تبدیل به ملانوم شود.ملانوم علاوه بر پوست ممکن است درمجرای یووه آل (بیش از همه درمشیمیه و گاهی در عنبیه) نیز ایجاد شود.به ندرت ممکن است ملانوم در ملتحمه ی چشم دیده شود.افزایش تماس با پرتوی فرابنفش آفتاب از عوامل مهم ایجاد ملانوم در پوست و عنبیه( ولی احتمالا نه در مشیمیه) است.ملانوم مشیمیه کاملا در زیر شبکیه ایجادمی شودومعمولا شبکیه را به طرف بالا می راند و ممکن است به طور وسیع در تمام مشیمیه منتشر شود.ملانوم ممکن است به سایر نقاط بدن گسترش یابد.برای خوندن مقالات بیشتر در مورد چشم به آدرس [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] سر بزنید.