کوررنگی اختلالی است که در آن چشم ها قادر به شناسایی دقیق رنگ های طیف نیستند ودر اکثر موارد در واقع ضعف در درک مشخص رنگ ها وجود دارد.دو نوع کورنگی وجود دارد:دالتونیسم که فرم شایع تر کوررنگی است وبا ناتوانی تشخیص رنگ قرمز ازسبز مشخص می شود و اختلالی ارثی ووابسته به جنس است.نوع دوم کورنگی را کورنگی کامل می نامند که با ناتوانی کامل درک رنگ مشخص می شود و فرد مبتلا به آنها تنها قادر به دیدن رنگ های سفید خاکستری و سیاه است.این اختلال در اثر نقیصه یا فقدان مخروط های بینایی در شبکیه ایجاد می شود.برای خوندن مقالات بیشتر در مورد چشم به آدرس [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] مراجعه فرمائید.