بهترین فصل کاشت موby کلینیک پوست و مو | دی 4, 1395 | 0دیدگاهبهترین فصل کاشت موبهترین فصل کاشت مو : بایست دانست که در مورد ریزش موی آندوژنیک یا هورمونی-ارثی همه درمان*ها تا زمانی که استفاده می*شوند، موثرند دربردارنده ماینوکسیدیل یا فیناستراید.تنها درمانی که در حال حاضر همیشگی است کاشت موست به*این معنا که از ناحیه پشت* سر که موها حساس به هورمون نمی باشند و نمی*ریزند، موها برداشته شده و به ناحیه جلوی سر یا ناحیه فاقد مو پیوند زده می*شوند.نحوه برداشت 2 نوع است یا یک نوار از پشت سر برداشته شده و بعد موها دانه*به*دانه زیر میکروسکوپ جدا می*شوند و بعد به جلوی سر پیوند می*شوند. این روش FUT نام دارد.در روش دوم موها دانه*به*دانه با پانچ از پشت سر برداشته شده و به جلوی سر منتقل می*شود که به این روش FAT خوانده می*شود. هر کدام از این روش*ها، برتری*ها و معایب خاص خود را دارند اما حسن روش اول این است که اولا موها کمتر تلف می*شوند و ثانیا نتیجه نهایی طبیعی*تر خواهد بود.برتری شیوه دوم این است که تیغ جراحی نیست پس جوشگاه خاص کاشت مو در پشت*سر وجود نخواهد داشت، هرچند تراکم موهای سر به هر حال کم خواهد شد. در این روش خطر تلف شدن موها بیشتر است، به این علت که جداسازی آن*ها زیر میکروسکوپ و واحد*به*واحد انجام نمی*شود پس برخی موهای کاشته شده ممکن است فاقد سلول*های زایا باشند و در نهایت بریزند و رشد نکنند.بهترین زمان برای کاشت مو پس از 30 سالگی است که میزان و سرعت ریزش مو کاملا معین شده باشد. فرد ایده*آل برای کاشت مو کسی است که موهای پشت سرش پرپشت و پرتراکم باشد و ناحیه ریزش مو محدود به جلوی سر باشد. ناحیه فرق سر ناحیه خوبی برای کاشت مو نیست. تا زمانی که تراکم مو خیلی کم نشود، بهتر است کاشت مو به تعویق انداخته شود و فرد از دارو درمانی استفاده کند.کاشت مو را میتوان در همه فصول انجام داد و از این لحاظ برتری نیست نکته پراهمیت مراقبت های لازم در چند روز پس از کاشت مو است مانند استراحت کردن در دو روز اول، انجام شستشوی مرتب و روزانه سر، پرهیز از انجام فعالیتهای شدید فیزیکی در یک هفته پس از انجام کاشت مو. منبع: کاشت مو