نقش مؤلفه های تأثیر گذار در طراحی سایت بر رتبه بندی گوگلهر فردی که قصد دارد یک سایت را برای خود یا کسب و کارش طراحی نماید یکی از گزینه های مهم که در نظر می گیرد این است که رتبه سایت خود را در رنکینگ موتورهای جستجویی نظیر گوگل بهتر کرده و بتواند به صفحات اول در چند کلمه کلیدی مورد نظرش دست پیدا کند. به همین خاطر بعضاً قراردادهای سنگینی را با شرکت های طراحی سایت منعقد می کنند که کار بهینه سازی سایت آنها را بر عهده بگیرند و رتبه آنها را بهتر سازند. به همین خاطر در این مقاله کوتاه به این مورد پرداخته ایم. چند مورد از عوامل مهمی که اکنون اهمیت آنها تغییراتی داشته است و کاهش یا افزایش یافته و باید نسبت به این مهم توجه داشت به شرح زیر می باشد:عوامل مؤثر بر رنکینگ در طراحی سایت که بر اهمیت آنها افزوده شده است1- عامل تجزیه و تحلیل صفحات وب سایت و درک ارزش آن توسط کاربر2- عامل سیگنال های اجتماعی در سطح صفحات طراحی سایت3- عامل سیگنال های اجتماعی در سطح نام دامنهعوامل مؤثر بر رنکینگ در طراحی سایت که از اهمیت آنها کاسته شده است1- در نام دامنه باید از کلمه کلیدی کامل استفاده شود2- اثر بخشی لینک های پولی3- نقش Anchor text ها در لینک های داخلی4- فاصلهء دامنه ها ازSeed های قابل اعتماد که توسط الگوریتم ها سنجش می شود5- ازکلمات کلیدی در صفحه در چه سطحی استفاده شود6- درصد میزان کلمات کلیدی در تگ عنوان طراحی سایت7- کلمه کلیدی در اولین واژه تگ عنوان8- میزان کلمه کلیدی درAnchor text در لینک های داخلی9- از کلمات کلیدی در نام دامنه در چه سطحی استفاده شود10- استفاد از کلمه کلیدی کامل در نام دامنه اصلی طراحی سایت11- استفاده کردن از کلمه کلیدی به عنوان اولین واژه در نام دامنه اصلی12- مقدار کلید واژه ها در نام دامنه اصلی