ایزوتروپی شایعترین فرم استرابیسم می باشد که به دو دستهConcomitant ET و –Concomitant Nonتقسیم می شود نوع Concomitant آن انواع زیر را دارد.Congenital ET –A که از انواع Concomitant ET است و دارای مشخصات زیر می باشد:1- Concomitant ET زیر6ماهگی، 2-Large angle ET که با پر کاری عضله I.O و D.V.D همراه است. Latent Nystagmus به طور خیلی شایع در این بیماران دیده می شود.O.K.Nدراین بیماران غیر قرینه می باشد قبل از درمان ابتدا یک Cycloplegic Refraction جهت رد کردن Accomodative infantile ET انجام می شود. در صورتی که آمبلیوپی قبل از جراحی وجود داشته باشد درمان می شود.درمان جراحی شامل:B.M.R. Recessionاست. Post – OP alignment بین 10-8پریسم به عنوان معیار موفقیت جراحی بشمار می رود. بچه هائی که N.R.C با Peripheral Fusion در نتیجه جراحی پیدا می کنند.اغلب دارند.Accomodative ET –Bکه شامل:1-Refractive acc . ET که ناشی از هیپروپی بیشتر از 5/2+می باشد.2-Non Refractive ET به خاطر High AC/A است.این بیماران می توانند هیپروپ یا میوپ یا آستیگمات باشند.در این نوع ET،اساس درمان جلوگیری از Accomodation می باشد.در بچه های زیر 4سال دادن عینک جهت تصحیح کل مقدار هیپروپی به روش Cycloplegic لازم است و بیمار ماهیانه معاینه می شود.اگر ETدر دور از بین برود ودر نزدیک باقی بماند بیمار نیاز به استفاده از عینک Bifocal از نوع Flat-Top Segmentدارد.در سنین بین 8-4سالگی درمان مشابه درمان زیر4سال است.با این تفاوت که Minimal Power Lens لازم است داده شود تا Fusionهنوز باقی بماند.در سنین بالای 8 سال معمولا شدت High AC/A کاهش یافته وهیپروپی کاهش می یابد. در این سن قدرت عینک کم شده و Bifocalنیز کم شده و یا در خیلی از اوقات برداشته می شود.تشخیص AC/A بالا با انحراف در دید نزدیک بیشتر از 10 پریسم نسبت به دید دور است و در موارد High AC/A و عدم وجود هیپروپی،درمان تجویز عینک Bifocal با قسمت بالای Plano و پایین Add است و احتیاجی به جراحی نیست.هدف از دادن عینک BifocalایجادFusion در نزدیک به منظور ایجاد Streopsis وBinocular در بیمار می باشد.انواع Non Concomitant ET شامل موارد زیر است:1-سندرم دوئن Type I است که با محدودیت add چشم درگیر همراه با باریک شدن شیار پلکی در Add می باشد. بچه های مبتلا به این سندرم دچار آمبلیوپی نمی شوند.اغلب Streopsis نرمال دارند زیرا قادر به خنثی کردن انحراف و به دست آوردن Fusion با چرخاندن صورت یا Face turn هستند. Face turn اغلب شکایت اصلی بیمار با سندرم دوئن است.2-در فلج عصب VI:یافته کلاسیک ، ETهمراه با محدودیت در Abd است که Passive duction نرمال می باشد.3-از علل مکانیکال –ETبیماری Grave's می باشد ونیز ترومای اربیت که ایجاد اسکار در عضله MR می کند که باعث Mechanical ET می شود.برای خوندن مقالات بیشتر در مورد چشم به آدرس [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] مراجعه فرمائید.