برای ایجاد شبکه کابل*های CAT5 ,CAt5eوCAT6 کاربرد دارد که جهت استفاده در شبکه*های گیگابیت و فواصل زیاد از CAT6 بهره میگیریم.در CAT6 یک جداکننده فیزیکی به منظور کاهش پارازیت*های الکترومغناطیسی استفاده شدهحد اکثر مسافت جهت کابل شبکه ۱۰۰ تا ۲۰۰ متر می*باشد، مسافت بیشتر هم امکان پذیر است ولی استاندارد نیست.تشخیص کابل CAT5 ازCAT63712274cat5-vs-cat6e-twisted-pair-wire-300x225آچار شبکه:وسیله ایست جهت پرس کردن سوکت شبکه به سیم شبکه ، اصولا دو قسمت برای پرس در آچار موجود است یکی برای RJ11 که ۶ پین و مورد استفاده در تلفن و مخابرات می*باشد و یکی۸ پین جهت پرس RJ45 مورد استفاده در شبکه که علاوه بر فشردن پین*های شبکه بر روی سیم*های قرارداده شده قسمت تهدانی سوکت را هم به قلاف محافظ سیم شبکه پرس میکند تا از سوکت جدا نشود.9256969download-13سیم لخت کن یا استریپر:وسیله ای که قلاف محافظ سیم شبکه را برش میدهد ، این وسیله د رانواع وشکل*های مختلف مجود است که با قرار داد سیم داخل آن و چرخاندن بدور سیم قلاف را بدون اسیب رساندن به سیمها جدا میکند.60083imagesکابل پچ کورد:کابل شبکه هر دو طرف سوکت خورده توسط دستگاه که ۹۹ درصد اطمینان کارکرد دارد و در اندازه*های مختلف مانند ۳ متری تا ۱۰ متری بفروش میرسد را کابل پچ کورد می*گویند8391534download-16افزایش طول کابل:وسیله*ایست که یکطرف آن سوکت و طرف دیگر مادگی سوکت است که در متراژ مختلف جهت افزایش طول کابل شبکه سوکت خورده مورد استفاده قرار میگیرد1115991product_thumb-php_در فواصل زیاد جهت افزایش برد بدون کاهش و از دست دادن دیتا دربین راه از یک*هاب و تکرار کننده استفاده میشودمحافظ سوکت شبکه:پوسته پلاستیکی که قبل از زدن سوکت از سیم شبکه رد میکنیم وبعد از سوکت شدن بر روی سوکت قرار میگیرد و از شکست و کنده شدن سوکت جلوگیی می*کند( اختیاری)redirect.php?a=cctvkar.com/