سلام رمان گندم میخواستم کاملشو کسی داره؟redirect.php?a=[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]