جديدترين و حرفه اي ترين مدل پروموتک مدل 111 مي باشد.اين دريل با قابليت کار با مته گردبر تا سايز 111 و مته ته کنيک مورس 4تا سايز 47از خاص ترين دريل مگنت هاي موجود مي باشد.جعبه دنده ي حرفه اي و سخت کاري شده همراه با سيستم الکتريکي محافظدر برابر اورلود و نيروي مضاعف مدام از ويژگي هاي خاص و اختصاصي اين دستگاه مي باشد .با خريد اين دستگاه شما يک دريل راديال با وزن 31 کيلوگرم خواهيد داشت که ميتواند تا مته 50 ته کنيک را ساپرت نمايد.دریل مگنت magnetdrillwww.magnetdrill.com