بازی کردن متصل به وجود ماست و برای رشد سالم کودک ضروریست. بازی کردن کلید پرورش عاطفی، اجتماعی بودن و رشد شناختی می باشد چراکه کودکان از بازی های تخیلی برای روبرو شدن با ترس ها و چیره شدن بر چالش هایشان استفاده می کنند. بازی کردن خلاقیت کودکان را بیشتر و نهایتاً پتانسیل نوآوری آنها را افزایش می دهد. اسباب بازی ها ابزار بازی هستند بنابراین باید برای رشد کودکان ضروری در نظر گرفته شوند. بعضی وقت ها ما احساس بدی داریم که نمی توانیم جدیدترین اسباب بازی های مورد توجه را بگیریم و احساس گناه می کنیم بخصوص زمانیکه نمی توانیم اسباب بازی های آموزشی که به ما گفته شده هر کودکی که برای بدرستی آماده شدن و بهتر پرورش یافتن در مهد کودک باید داشته باشد را تهیه کنیم. چشمان کودک شما حتی با فکر رویای اسباب بازی با هر زنگ و سوت تصور شدنی می درخشد. بسیار عجیب و خاص است که بازی کردن تا این اندازه روی کودک تاثیر میگذارد ولی در نظر داشته باشید کودک شما برای روزهای کمی این را گرامی می دارد. خانه های دیگر در گروه بازی های کودک نو پای شما با اسباب بازی های آموزشی تکمیل شده است. آیا با این شرایط کودک شما عقب خواهد افتاد؟ اما کدام اسباب بازی ها بهتر است؟ به یاد آورید که اسباب بازی ها ابزار بازی هستند و بازی کردن در ژن ما برای رشد تصورات، خلاقیت ، هوش اجتماعی و هوش عاطفی ساخته شده است. این به این معناست که هر چه بیشتر یک اسباب بازی کودک را مجاب به استفاده از تصورات خویش کند اسباب بازی بهتری است. خبر عالی این است که بهترین اسباب بازی ها گران نیستند ( توپ، کامیون، عروسک، آجرهای خانه سازی، لوازم هنری ) و یا رایگان هستند ( چوب ها، ابرها، خاک، هر چیزی در طبیعت است و شما ). آیا دو کلمه ی آخر را متوجه شدید؟ وشما !! شما بهترین اسباب بازیی که فرزندتان بتواند همیشه بخواهد هستید. کودکان زمان صرف شده با والدین خود برای بازی را نسبت به آنچه که خودشان با هر اسباب بازیی سر گرم شوند بیشتر گرامی می دارند. شما مبهوت خواهید شد از آنچه در مورد کودک خود در هنگام وارد کردن دنیای او میان بازی یاد خواهید گرفت. شما دنیا را از دیدگاه او خواهید دید هنگامی که او دنیایی بی نقص تنها برای بر طرف کردن نیازهایش خلق کرده و آن را هدایت می کند. شما درک کامل تری از دید او بدست خواهید آورد زیرا او نظرات، تجربیات و حتی نا امیدی خود را از طریق بازی موثرتر از طریق کلمات ابراز خواهد کرد. اما درباره ی آنهایی که فرصت های آموزشی را از دست داده اند چطور؟ هیچ چیزی که شما بتوانید برای آماده کردن کودک خود برای دوره آمادگی ( یا زندگی ! ) بخرید یا انجام دهید بهتر از زمانی که شما صرف خواندن، گوش دادن و بازی کردن می کنید نیست. بهترین هدیه ای که شما می توانید به کودک خود دهید رایگان است. آن وقت و توجه کامل شماست.فروشگاه اسباب بازی ترجمه آرسیس