پنج دلیلی که پیامک جمعی به کسب و کار شما کمک میکندامروزه ارتباط با مشتری از همیشه مهم تر است و شرکت ها و صاحبان کسب وکار ها باید با مشتری ارتباط قوی تری داشته باشند، یکی از این تکنیک های موثر، پیامک صوتی جمعی است .البته فقط فرستادن پیام برای قدرتمند کردن کسب و کارتان کافی نیست. اگر پیام صوتی شما جذاب و کاربرپسند نباشد مشتری را برای بازدید از کالای شما وسوسه نمیکند، پس تلاش هایتان بیهوده بوده است.و در اینجا قصد داریم تا پنج نکته در مورد نحوه ی نوشتن کاربرپسند پیامک صوتی خدمت شما عرض کنیم. متن باید کوتاه و متمرکز باشدمتن داخل پیامک شما باید خلاصه شده ولی دقیق باشد بدون این که معنی خود را ازدست بدهد. هیچ جایی برای اشتباه در تبلیغات پیامکی وجود ندارد. شما باید متن پیامک خود را با مشتریان خود تنظیم کنید. مشکلات شرکت خود را در متن وارد نکنید و فقط سود هایی که میتوانند از شرکت و کالای شما دریافت کنند را در متن بیان کنید.از مخفف و زبان های محاوره ای دوری کنیداگر متن پیامک شما بیش از اندازه محاورای باشد مصرف کنندگان بدون این که آن را بخوانند حذف میکنند به همین دلیل بهتر است از کلماتی مانند بسیار عالی یا فوق العاده صرف نظر کنید. استفاده از این کلمات ممکن است که باعث نابود شدن نام برند شما بشودارائه دادن محصول مورد نیازمشتریهیچ کس دوست ندارد پیامی از شرکتی دریافت کند که به کارشان، کمک نمیکند. به این دلیل که پیامک صوتی نشانه ای از شرکت شما است، پس شما باید محصولاتی ارائه بدهید، که به کار مشتریان بیاید.خودتان را معرفی کنیداین مشکل برای شما هم پیش آمده که، پیامک تبلیغاتی دریافت کرده اید و هیچ اسمی از آن شرکت ذکر نشده و فقط یک شماره که ممکن است از هر شرکتی باشد و شما همیشه این پیام ها را بدون هیچ شکی پاک کرده اید. به همین دلیل بسیار مهم است که شرکت و یا کسب و کار خود را برای مشتری مشخص کنید، تا پیام شما را جدی بگیرند و مانند پیام های بی هویت دیگر از آن گذر نکنند.به مشتری خود احساس خاص بودن بدهیدبه مشتری خود با پیامک تکراری فشار وارد نکنید از این جهت که متن و یا اخباری که در پیامک خود تایپ شده، نباید همان اطلاعاتی باشد که مشتری بتواند از روی سایت بدست آورد. شما باید به مشتری خود حس خاص بودن بدهید و باید به مشتری احساس انتخاب شدن را بدهید. در غیر این صورت بعد از مدتی برای مشتری بی ارزش میشود.