حادثه شعله*ور شدن یکی از واگن*های مترو علم و صنعت حریق نبود

ایسنا نوشت:

مدیرکل روابط عمومی شرکت بهره*برداری متروی تهران اعلام کرد: شعله*ور شدن یکی از واگن*های قطار در ایستگاه علم و صنعت، حادثه حریق نبوده است و سرویس*دهی خطوط هم اکنون عادی است.
احسان مقدم درباره علت این حادثه که صبح امروز رخ داد، اظهار کرد: در واگن*های قدیمی مترو، انرژی مازاد برق قطار از طریق مقاومت*های سقفی بالای واگن*ها به حرارت تبدیل شده و از بین می*رود. وی ادامه داد: برخی اوقات در قطارهای قدیمی، این مقاومت*ها به دلیل حرارت بالا حالت سرخ شدگی و اشتعال به خود می*گیرد، اما این مسئله به هیچ عنوان آتش گرفتگی قطار را در پی ندارد. مقدم خاطر نشان کرد: در گذشته هم نمونه*های مشابهی از این حادثه رخ داده که مشکل خاصی ایجاد نکرده است. وی با اعلام اینکه سرویس*دهی در تمامی خطوط مترو هم اکنون عادی است، خاطر نشان کرد: ممکن است برای مسافرانی که تا کنون شاهد این حادثه نبوده*اند، این تصور پیش بیاید که قطار آتش گرفته، اما این واقعه یک حریق نبوده و مسئله*ای کاملا فنی و عادی است. مدیرکل روابط عمومی شرکت بهره*برداری مترو تهران اعلام کرد: برای حل این مسئله مقرر شده که سیستم تخلیه انرژی کلیه قطارهای قدیمی مترو تعویض شود.