یک دانشمند ایرانی به منظور بهبود بخشیدن به خواص مکانیکی بتن، ساختار سیمان را در مقیاس اتمی بررسی کرده است.بهبود خواص مکانیکی بتنخواص مکانیکی بتنبتن عموماً به عنوان یک ماده پلاستیک شناخته نمی شود، اما میزان اندکی افزایش در پلاستیسیته آن می تواند با بالا بردن قابلیت بتن در تحمل تنش*های مختلف، عملکرد آن را به عنوان پرکاربردترین مصالح ساختمانی برای دهه*ها و حتی گاهی قرن*ها پس از سخت شدن تضمین کند. محققان دانشگاه رایس به دنبال یافتن چرایی این موضوع هستند و تا حدی به آن نزدیک شده*اند. روزبه شهسواری یکی از محققان آزمایشگاه علم مواد دانشگاه رایس است که یک تحلیل رایانه*ای در سطح اتمی روی توبرمریت (کریستالی طبیعی از ترکیب کلسیم، سیلیکات و هیدرات که از اجزاء سازنده سیمان است و عامل اصلی در سخت شدن بتن به شمار می رود.) انجام داده است. محققان امیدوارند با درک ساختار درونی توبرمریت موفق به ساختن بتنی با استحکام بالاتر، دارای سفتی بیشتر و قابلیت بهتر در تحمل تغییر شکل ناشی از تنش*های مختلف بدون ترک خوردن بشوند. نتایج این تحقیق در شماره اخیر مجله علمی انجمن شیمی آمریکا چاپ شده است. توبرمریت، که یکی از عناصر مهم بتن*های اولیه مورد استفاده رومی*ها در زمان باستان بوده است، به شکل چند لایه، مانند لایه*های یک دسته کاغذ که روی هم چیده شده*اند، از شبکه*های ذرات جامد تشکیل می شود. این ذرات اغلب دچار نابه جایی*های پیچشی می*شوند، در این حالت تحت تأثیر نیروی برشی، لایه*ها روی هم می*لغزند و مقداری از تنش وارد شده کنترل می*شود. در عین حال، این لایه*ها تنها می توانند مقدار کمی پیش از آنکه ناهمواری*های سطحی آنها را به هم قفل کند روی هم بلغزند. محققان نخستین مدل رایانه*ای «اَبَر سلول»*های توبرمریت را با درنظر گرفتن نابه جایی*های عمودی و موازی لایه های ماده ساخته اند و سپس نیروی برشی را به این مدل اعمال کرده اند. آنان دریافتند که ساختار کامل و بدون عیب توبرمریت تحت این نیرو مانند مولکول*های آب به راحتی در لایه*های منظم قرار می گیرند و می*توانند روی یکدیگر بلغزند. اما با وجود ذراتی با عیوب پیچشی، لایه*ها تنها می توانند تا آنجایی که نا به جایی*های دندانه مانند هسته*ها به هم گیر می*کنند روی هم بلغزند. این امر موجب می شود تنش از لایه*ای به لایه بعدی منتقل شود و آن هم تا جایی که به لایه بعدی قفل شود بلغزد و روند همینطور تا درگیر شدن تمام لایه*ها ادامه می یابد، که در نهایت باعث آزاد شدن تنش بدون ترک خوردن می شود. به گفته آقای شهسواری، استادیار مهندسی عمران در زمینه علم مواد و مهندسی نانو، این لغزش مرحله به مرحله نابه جایی*ها در اطراف هسته ذرات شکل دهنده توبرمریت، آن را نرم تر می*کند و توانایی آن را در تحمل تنش بالاتر می برد. آقای شهسواری می گوید: «دیدی که این تحقیق به ما می دهد این است که برخلاف فرض رایج که عیوب ساختاری را عامل مخربی برای مواد می*داند، لااقل در مورد سیستم*های کریستالی با لایه*های پیچیده مانند توبرمریت این موضوع صادق نیست. بلکه عیوب می*توانند با هدایت نا به جایی*ها در جهت*های معین، اثری مانند ایجاد گلویی در اثر کشش به وجود بیاورند، در نتیجه چقرمگی و تنش تسلیم را افزایش دهند. این دو ویژگی، از جمله ویژگی*های کلیدی در طراحی مصالح بتنی مستحکم و سفت هستند. ویژگی*هایی مهندسی که در کاربردهای بسیاری مورد نیاز هستند. تحقیق ما نخستین گزارش در این باره است که چطور می*توان خاصیتی را که ظاهراً نقطه ضعف ساختار سیمان دانسته می شود –عیوب- افزایش داد و آن را تبدیل به خواصی مطلوب یعنی استحکام و چقرمگی بالا کرد.»redirect.php?a=*khane.com/دکوراسیون