بازی های رایانه ای در نسل جدید توانسته است جایگاه والایی کسب نماید که تمامی کودکان و نوجوانان و حتی برخی بزرگسالان را به خود معتاد کرده است redirect.php?a=kerkere-barghi.com/%DA%A9%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C/