آزمایش غربالگری سه ماهه اول بارداریمجله پزشکی و سلامت دکتر سوشا : آزمایش غربالگری سه ماهه اول بارداری برای بررسی احتمال خطر بیماری یا مشکل سلامتی جدی در جنین انجام می*شود. علاوه بر آزمایش غربالگری سه ماهه اول ، مادران باردار باید آزمایش غربالگری سه ماهه دوم را نیز انجام دهند.اگر مادر بارداری موفق به انجام آزمایش غربالگری سه ماهه اول بارداری نشد ، حتماً باید آزمایش غربالگری سه ماهه دوم بارداری را انجام دهد.غربالگری سه ماهه اول بارداری شامل چه آزمایش*هایی است؟آزمایش غربالگری در سه ماهه اول بارداری ترکیبی از یک آزمایش خون و سونوگرافی (سونوگرافی NT) است. در آزمایش خون (بین هفته 13-9 بارداری انجام می*شود) ،تغییر سطح دو هورمون دوران بارداری (بتاhCG آزاد و PAPP-A) بررسی می*شود. تغییر سطح این هورمون*ها، می*تواند نشان دهنده بیماری کروموزومی جدی باشد.در سونوگرافی NT نیز ضخامت مایع پشت گردن جنین که به آن زجاجی گردن (NT) می*گویند، اندازه*گیری می*شود. زمانی که جنین به برخی از ناهنجاری*های جدی و کروموزومی مبتلا باشد، مقدار مایع پشت گردن او بیش*تر می*شود.آزمایش غربالگری سه ماهه اول بارداری در چه زمانی انجام می*شود؟آزمایش غربالگری سه ماهه اول بارداری ، آزمون تشخیصی است که بین هفته 13-9 بارداری قابل انجام است.لزوم انجام آزمایش غربالگری سه ماهه اول بارداریاین غربالگری با آزمایش خون و اندازه گیری زجاجی گردن در سونوگرافی انجام می*شود. مقدار زجاجی گردن (ضخامت مایع پشت گردن جنین*) در جنین مبتلا به سندرم داون بیش*تر از جنین سالم است. البته مقدار NT در برخی از ناهنجاری*های دیگر نیز افزایش می*یابد که پزشک با بررسی و انجام این آزمایش غربالگری سه ماهه اول ، خطر این ناهنجاری*ها را در جنین بررسی می*کند.در واقع آزمایش غربالگری در سه ماهه اول بارداری برای ارزیابی خطر تولد نوزادی مبتلا به سندرم داون ، تريزومى 18 و تريزومى 13 انجام می*شود. این آزمایش غربالگری می*تواند ناهنجاری*های فیزیکی و بارداری چندگانه (چندقلوزایی یا دوقلو) را نیز نشان دهد. آزمایش غربالگری معمولاً می*تواند بیماری اسپینا بیفیدا را نیز تشخیص دهد.نتایج آزمایش غربالگری سه ماهه اول باردارینتایج آزمایش غربالگری سه ماهه اول بارداری طی یک هفته آماده می*شود و خطر تحت تأثیر بودن جنین به صورت نیز تفسیر می*شود:ریسک ابتلا بالا: به این معنی است که خطر ابتلا به داشتن نوزاد مبتلا به سندرم داون بیشتر از 1 در 3000 است. اگر کودک شما در معرض ریسک ابتلا بالا باشد، باید برای تأیید، آزمایش تشخیصی دیگری انجام شود.، فردی که ریسک ابتلا بالا ندارد: به این معنی است که خطر ابتلا به داشتن نوزاد مبتلا به سندرم داون بسیار پایین است (خطر کمتر از 1 در 300 و یا 0.00333 درصد است). البته احتمال نقایص مختلف هنگام تولد نوزاد وجود دارد، اما این خطر کم است.محدودیت آزمایش غربالگری سه ماهه اول بارداریمعمولاً 1 زن از هر 25 زنی که این آزمایش غربالگری را انجام می*دهند، به عنوان ریسک بالا مشخص می*شود. اما در اکثر مواقع زنانی با ریسک بالا، بچه*های طبیعی بــه دنــیا می*آورند. به همین دلیل برای تشخیص قطعی، نیاز به آزمایش*های تکمیلی دیگری است.مقاله پیشنهادی دکتر سوشا : آزمایش غربالگری در سه ماهه دوم بارداریمنبع : سایت اطلاعات پزشکی و سلامت دکتر سوشا