برای اموزش روش تهیه بامیه خانگی به سایت cafeghanadan.com مراجعه کنید.